Nauka z zakresu pierwszej pomocy

Zapraszamy na szkolenia
Ty też możesz uratować ludzkie życie!
Zapisz się na kurs pierwszej pomocy PCK!
Kurs PODSTAWOWY (16h)
Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu dwóch dni. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 16-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• Ocena stanu poszkodowanego.
• Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
• Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
• Postępowanie w przypadku urazów.
• Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
• Ewakuacja poszkodowanego.
Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach liczących do do 20 osób). Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.
Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje EUROPEJSKI certyfikat ukończenia kursu.
KOSZT KURSU 155 zł / os
ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL
LUB TELEFONICZNIE 75 735 25 22
boleslawiec@pck.org.pl
Zajęcia odbywają się w siedzibie PCK przy ul. Al. Tysiąclecia 32d/4 w Bolesławcu lub w siedzibie firmy.

Kurs ELEMENTARNY (5h)
Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 5-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• Ocena stanu poszkodowanego.
• Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
• Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
• Postępowanie w przypadku urazów.
• Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
• Ewakuacja poszkodowanego.
Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.
Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
Kurs ten spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy.
KOSZT KURSU: 90 zł / os
ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL
LUB TELEFONICZNIE 75 735 25 22
boleslawiec@pck.org.pl
Zajęcia odbywają się w siedzibie PCK przy ul. Al. Tysiąclecia 32d/4 w Bolesławcu lub w siedzibie firmy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.