Archiwum

  

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 06 – 07 grudnia 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Czerwonokrzyska Gwiazdka” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013  z dnia 12 lutego  2013  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .Uzyskano przychód w wysokości 851,98  złotych. Koszty organizacyjne – zakup zrywek na sumę 16,72 złotych. Dochód w kwocie 835,26 złotych przeznaczony został organizacje świat i wigilię dla osób bezdomnych

…………………………………………………………………………………………….

W dniu 14 grudnia 2013 roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu zorganizował JASEŁKA dla dzieci z Osiedla Kościuszki II w Bolesławcu.

W spotkaniu  opłatkowym, które  odbyło się w świetlicy przy  Parafii Rzymsko-katolicka  p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa   ul. Elizy Orzeszkowej 3 przybyło 40 dzieci wraz z opiekunami.

PCK  przygotował  wigilijny poczęstunek – czerwony barszcz z uszkami, pierogi, makaron z makiem, owoce, ciasto ,soki oraz dla każdego dziecka  była paczka ze słodyczami i maskotką.Wszyscy złożyli sobie życzenia i podzieli się opłatkiem. Dzieci z Osiedlowego Klubu  przy ul.Kościuszki  przedstawiły Jasełka.

W spotkaniu uczestniczyli P. Stanisław Zmaczyński –Radny Miasta Bolesławca , Pan Tadeusz Kupczak –dyrektor MOPS w Bolesławcu oraz panie Osiedlowego Klubu, Pani Janina Majewska częstowała dzieci przyniesionymi owocami i rozdawała maskotki.

Serdeczne podziękowania  za zaangażowanie  przy   organizacji  spotkania dla Pani Kamili Chromińskiej oraz wolontariuszom  Marcelinie Chuchro, Małgosi Wycech, Markowi Roszkowskiemu, Wojtkowi Chromińskiemu  , Robertowi Kłyszewskiemu,  IwoniePluto Putyrskiej – pracownikowi Schroniska.Podziękowania dla Grzegorza Sztejera  ,Mariusza Kozaka i Andrzeja Ludańskiego  za przekazane dary i ciasto  za dzieci.

Piękne podziękowania dla proboszcza Parfii  ks.Andrzeja Gidzińskiego.

…………………………………………………………………………………………………….

Bolesławiec, dnia 16 grudnia 2013 r.

PODSUMOWANIE

 etap  rejonowy  XXII  „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia PCK”

Konkurs odbył się  13 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół  Elektronicznych  w Bolesławcu przy ulicy Tyrankiewiczów  udział wzięło  10 szkół – 5 gimnazjów i 5 ponadgimnazjalne.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia PCK jest wykształcenie wśród młodzieży wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o  własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia  poprzez:

– kształtowanie wśród  uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,

– pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,

– inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnych

Wyniki  etapu  rejonowego:

 

Kategoria   szkół  gimnazjalnych:

 

I    miejsce

Borysiuk Beata          II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu

II

Rompała Agata           Gimnazjum Samorządowe nr 2  w Bolesławcu

III

Pawłowicz Paulina         Miejski Zespół Szkół nr 2     Gimnazjum nr 1

w Bolesławcu

Kategoria   szkół   ponadgimnazjalnych:

 

I    miejsce          Garbacz Michał     I Liceum  Ogólnokształcące

w Bolesławcu

II   Jasiński Marcin        Zespół Szkół  Elektronicznych

w  Bolesławcu

III Buran Katarzyna     II  Liceum  Ogólnokształcące

w  Bolesławcu

Polski Czerwony Krzyż w  Bolesławcu nagrodził wszystkich uczestników wręczając nagrody i dyplomy.

Osoby, które zajęły I miejsce wezmą udział w etapie okręgowym Olimpiady we Wrocławiu.

……………………………………………………………………………………………………..

23 listopada 2013 roku   Polski  Czerwony  Krzyż w Bolesławcu zorganizował zabawę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych  z terenu całego powiatu bolesławieckiego. Gościła nas Państwowa Szkoła Muzyczna  I, II stopnia w Bolesławcu  przy ulicy Grunwaldzka 1.

We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej  z terenu Bolesławca i powiatu bolesławieckiego zaproszono 80 dzieci wraz z opiekunami. 

Celem zabawy było:

 •          przełamanie barier psychologicznych
 •  nauka nowych gier i zabaw
 •  poznanie tradycji andrzejkowych
 •  uaktywnienie osób niepełnosprawnych przy organizacji
 •   poprawna relacja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami
 •  nawiązanie nowych znajomości
 •  zdobycie nowych doświadczeń.

 Instruktorki Młodzieżowego  Domu Kultury w Bolesławcu prowadziły  konkursy, malowanie twarzy ,gry i zabawy. Uczeń Zespołu Szkól Elektronicznych zabawiał dzieci balonami. Zespół muzyczny  Versus zadbał o dobrą  muzykę.

Dla wszystkich uczestników zabawy PCK przygotował ciepły posiłek  -pizzę, ciasto, owoce, słodycze , napoje . Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i maskotkami 

Wolontariusze- młodzież szkolna ( 20 osób) zadbała ,aby wszystkie dzieci włączyły się do zabawy , pomagali przy  urządzeniu stołów z poczęstunkiem i w szatni.

Przy realizacji zadania współpracowaliśmy  z ośrodkami pomocy społecznej , Młodzieżowym Domem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną, wolontariuszami , pracownicy i członkowie Zarządu PCK .

Całość zadania  – 4.377,52 zł

Zadanie wsparli :

 • Starostwo Powiatowe w Bolesławcu kwota 2.520 złotych
 • Gmina Osiecznica kwotą 500 złotych
 • Gmina Miejska Bolesławiec kwotą  499,99 złotych
 • Środki  PCK .

  …………………………………………………………………………………………

 

 

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 08 – 09 listopada 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn.”Pomagamy potrzebującym – osobom bezdomnym” . zgodnie z wydana  decyzją SO.V.5311.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Uzyskano przychód  w wysokości  1.621,86 złotych , koszty bezpośrednie zbiórki wyniosły  99,86 zł . Dochód przeznaczony zostanie   na potrzeby osób bezdomnych.

…………………………………………………………………………………………………………

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 11 – 12 października 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Kampania PCK walki z głodem” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2012  z dnia 12 lutego  2013  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec . Pozyskane przychody finansowe w wysokości  2.796,16  złotych,darowizny 472,26 zł – (naczynia jednorazowe, reklamówki, pieczywo), dochód w wysokości 2.885,38 złotych  w całości przeznaczony zostanie   na dożywianie, zakup  żywności.

……………………………………………………………………………………………………

Od kilku lat, w związku ze Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem, przypadającym 16 października, Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem. Jej celem jej pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci i osób bezdomnych naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i narastającą pauperyzacją społeczeństwa. Drugim, równie istotnym wyzwaniem, jest uświadomienie mieszkańcom Polski, że głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach.

W ramach „Kampanii walki z głodem PCK” wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Wielkim powodzeniem – a co za tym idzie wymiernymi efektami finansowymi – cieszy się sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, iż Polski Czerwony Krzyż jest pierwszą organizacją w tej części Europy prowadzącą tak szeroko zakrojone działania w związku z dużą z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom PCK do tej kampanii przyłączyło się 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano Kampanii Międzynarodowej.

W ramach tegorocznej „Kampanii walki z głodem PCK” działania Polskiego Czerwonego Krzyża będą prowadzone na terenie całego kraju. Również w naszym mieście planujemy podjąć  działania:

11 – 12 października 2013 r. młodzież szkolna oraz wolontariusze będą kwestować na ulicach naszego miasta oraz w  bolesławieckich  marketach.

 – 12.10.2013 r. od godz. 10do 13 w Rynku rozdawana będzie pozyskana żywność- (gorąca grochówka, ciasto, pierogi)

 Wszystkie pozyskane w ramach Kampanii środki finansowe przekażemy na akcję dofinansowania obiadów w szkolnych stołówkach oraz na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK w Bolesławcu. O przebiegu akcji będziemy Państwa informować na bieżąco.

……………………………………………………………………………………………………….

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 13 – 14 września 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Wyprawka dla Żaka” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013  z dnia 12 lutego  2013  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .Przychód  w wysokości  601,80 złotych w całości przeznaczony zostanie   na zakup podręczników szklonych.

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

MANEWRY    CZERWONOKRZYSKIE

W dniach 26 – 27 września 2013 roku po raz szósty  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu zorganizował MANEWRY CZERWONOKRZYSKIE pod hasłem Z „Międzynarodowym Prawem Humanitarnym za Pan Brat”. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 K.S. „Commando” w Bolesławcu.

Celem było zdobycie i pogłębienie wiedzy ze znajomości Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, wykazanie się umiejętnościami pierwszej pomocy oraz promowanie aktywnego spędzenia czasu.

Udział wzięło 12 zespołów pięcioosobowych  szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska – Lubania , Lubomierza, Zgorzelca, Głogowa , Bogatyni  i z  Bolesławca.

Zaczęło się od zwiedzania  Muzeum  Obozów Jenieckich w Żaganiu.  Tam młodzież wysłucha wykładów oraz historię obozu przygotowanych przez wspaniałych wykładowców , którzy specjalnie przyjechali na Manewry.

dr Józef Grzebielucha -Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań-   prawa ludności cywilnej  podczas konfliktów zbrojnych wg Konwencji Genewskiej.
dr Marcin Marcinko–     Uniwersytet Jagielloński- Prawa jeńców Wojennych- III Konwencja Genewska
dr Katarzyna Góralczyk     – Ochrona zabytków podczas konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych

Pan Zbigniew Herbut  przygotował  i opracował założenia –

Między dwoma sąsiadującymi państwami Balaandią i Suidolandią trwa. krwawy konflikt militarny, na dodatek w strefie działań wojennych dochodzi do czystek etnicznych. Po interwencji Rady Bezpieczeństwa w rejon walk zostały wysłane na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych wojska ONZ, których zadaniem jest przeprowadzenie operacji wymuszenia pokoju poprzez :         

1.Rozdzielenie walczących wojsk i utworzenie strefy buforowej na pograniczu zamieszkałym przez ludność obu państw.

2. Nadzorowanie zawartego rozejmu, ochrona ludności cywilnej, pomoc w odbudowie zniszczonej przez działania wojenne infrastruktury, ujęcie winnych zbrodni ludobójstwa.

W celu pomocy dla ludności cywilnej ONZ zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc, ponieważ w rejonie działań wojennych doszło do katastrofy humanitarnej.

Zadaniem grup rekonesansowych CK, które przybyły w rejon konfliktu jest:

1. Rozpoznanie stanu dróg, mostów w rejonach gdzie przebywa ludność cywilna.

2. Sprawdzenie, czy doszło do złamania konwencji humanitarnych w rejonach działań wojennych.

3. Sprawdzenie w jakim stanie jest ludność, ranni, chorzy.

4. Budowa obozu dla ludności pozostającej bez dachu nad głową.

5. Stworzenie infrastruktury logistycznej w obozie. (namioty, kuchnie, sanitariaty, ochrona.

6.  Ewidencja uchodźców, pomoc medyczna, psychologiczna).

7. Sprawdzenie w jakim stanie są obiekty zabytkowe na terenie działań.

8. Dokonanie inspekcji, czy w rejonach działań wojennych doszło do przypadku użycia broni zakazanych przez prawo wojenne.

Finałowy pojedynek pomiędzy drużynami rozegrał się w piątkowe  przedpołudnie, kiedy uczestnicy wcielili się w rolę dowódców obozów jenieckich. Pracując z tekstami III Konwencji Genewskiej musieli oni zbudować zgodny z prawem obóz dla jeńców, a potem zdecydować, komu przysługuje prawo do bycia traktowanym jak jeniec, a komu nie. Młodzież na pozorowanych stanowiskach musiała się wykazać umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.

Dużą atrakcją Manewrów było strzelanie do tarczy.

 Zwyciężył zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Bolesławca w składzie :

Maciej Mocny, Denis Goncarz, Bartosz Burzyński, Mateusz Kope, Jakub Feret .

Organizator przyznał nagrody dla najlepszego zespołu , który w strzelaniu uzyskał 202 punkty –Zespłowi  Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania.

W uznaniu zasług w promowaniu dobrego wizerunku wojska  Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 K.S.Commando  Kapituła Odznaki 45-lecia Stowarzyszenia  wyróżniła Pana Adama Fornala Prezesa Zarządu Oddziału  Rejonowego PCK W Bolesławcu.

……………………………………………………………………………………………………

    Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego  Czerwonego Krzyża   w Bolesławcu

 Stowarzyszenie 62 Kompanii Specjalnej Comando   w   Bolesławcu

23 Pułk Artylerii w Bolesławcu

 

MANERWY  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA

„Z  Międzynarodowym Prawem Humanitarnym  za  PAN  BRAT”

REGULAMIN

BOLEŁSAWIEC 26-27 WRZESNIA 2013 ROKU

1.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

                          MANEWRY CZERWONOKRZYSKIE

Pod patronatem honorowym  dr Jerzego Zaborowskiego – Dyrektora Generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża

2. TERMIN

26 – 27  WRZEŚNIA 2013 ROKU

3. ORGANIZATORZY

 • Ø Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża   w Bolesławcu
 • Stowarzyszenie 62 Kompanii Specjalnej Comando

4. CELE

Zdobywanie i pogłębianie wśród młodzieży wiedzy na

temat pierwszej  pomocy.

Pogłębianie wśród młodzieży znajomości Międzynarodowego

Prawa  Humanitarnego.

Promowanie właściwych postaw obywatelskich i obronnych wśród   młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia i ciekawego

wypoczynku

5. UCZESTNICY

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

żołnierze i członkowie PCK – łącznie 170 osób

6. MIEJSCE:    23 PUŁK ARTYLERII W BOLESŁAWCU

TERENY WOKÓŁ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

7. ZASADY UCZESTNICTWA:

W MANEWRACH BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH                                         DRUŻYNY STARTUJĄCE W MANEWRACH SKŁADAJĄ SIĘ Z 5 OSÓB , WINNY BYĆ ZAOPATRZONE W APTECZKI SANITARNE, BUSOLE,  PRZYRZĄDY DO PRACY NA MAPIE

ZGŁOSZENIA ;

NALEŻY PRZESŁAC NA ADRES

BIURO ZR PCK 59700 BOLESŁAWIEC UL TYSIĄCLECIA 32a , TEL 757323158

REGULAMIN MANEWRÓW PCK

1. Drużyny rekrutowane są z młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w składzie     5 osób, w tym pełnoletni opiekun drużyny.

2. Kartę zgłoszenia drużyny należy przesłać na adres Zarząd Rejonowy PCK 59700 Bolesławiec ul Tysiąclecia, w karcie winny być nazwiska i imiona uczestników, ich dane kontaktowe, telefon.

3. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie na czas manewrów.

4. Udział w manewrach jest bezpłatny.

5. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie, transport do i od miejsca

manewrów do najbliższej stacji PKP, PKS.

6. Drużyny powinny przygotować się z zakresu:

a. umiejętności udzielania I pomocy na poziomie podstawowym,

b. znajomości konwencji i prawa humanitarnego na poziomie podstawowym.

c. orientacji w terenie i posługiwania się mapą oraz busolą.

d. prezentacji swoich umiejętności wokalnych, artystycznych.

e. umiejętności prezentacji swoich umiejętności przed widownią.

7.  Uczestnicy mają obowiązek poruszać się po ustalonych przez kierownictwo

trasach.

8. Zabrania się wszystkim uczestnikom korzystania z form podwożenia (auto-

stop), należy się poruszać pieszo, autobusami komunikacji lokalnej lub

pojazdami biorącymi udział w zawodach.

9. W czasie marszu po drogach należy poruszać się po stronie lewej drogi,

poboczem, jeżeli na jezdni brak wydzielonego pasa dla pieszych.

10. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek nosić kamizelki odblaskowe w czasie

zawodów.

11. Zabrania się uczestnikom skracania drogi poprzez wyszukiwanie skrótów,

obejść.

12. W miejscach gdzie trasa przecina drogę publiczną o znacznym nasileniu

ruchu, należy zachować szczególną ostrożność podczas jej przekraczania

oraz poruszania się.

13. Zabrania się w czasie manewrów kąpieli w zbiornikach wodnych które

znajdują się na trasach, oraz w rejonie obozowiska.

14. Zabrania się w czasie manewrów używania wszelkich używek takich jak

alkohol, papierosy, narkotyki. Stwierdzenie takiego faktu spowoduje

usunięcie z manewrów i powiadomienie rodziny i szkoły.

15. W trackie manewrów obowiązuje ścisła dyscyplina, należy ściśle i

terminowo wykonywać polecenia kierownictwa manewrów.

16. W czasie zajęć w obiektach wojskowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących regulaminów i zarządzeń.

17. W miejscach noclegów obowiązywać będzie dyscyplina, o zamiarze opuszczenia terenu obozowiska należy powiadomić opiekuna, lub kierownictwo manewrów.

 Założenie do Manewrów Czerwonokrzyskich:

Między dwoma sąsiadującymi państwami Balaandią i Suidolandią trwa. krwawy konflikt militarny, na dodatek w strefie działań wojennych dochodzi do czystek etnicznych. Po interwencji Rady Bezpieczeństwa w rejon walk zostały wysłane na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych wojska ONZ, których zadaniem jest przeprowadzenie operacji wymuszenia pokoju poprzez :

1. Rozdzielenie walczących wojsk i utworzenie strefy buforowej na pograniczu zamieszkałym przez ludność obu państw.

2. Nadzorowanie zawartego rozejmu, ochrona ludności cywilnej, pomoc w odbudowie zniszczonej przez działania wojenne infrastruktury, ujęcie winnych zbrodni ludobójstwa.

W celu pomocy dla ludności cywilnej ONZ zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc, ponieważ w rejonie działań wojennych doszło do katastrofy humanitarnej.

Zadaniem grup rekonesansowych CK, które przybyły w rejon konfliktu jest:

1. Rozpoznanie stanu dróg, mostów w rejonach gdzie przebywa ludność cywilna.

2. Sprawdzenie, czy doszło do złamania konwencji humanitarnych w rejonach działań wojennych.

3. Sprawdzenie w jakim stanie jest ludność, ranni, chorzy.

4. Budowa obozu dla ludności pozostającej bez dachu nad głową.

5. Stworzenie infrastruktury logistycznej w obozie. (namioty, kuchnie, sanitariaty, ochrona.

6.  Ewidencja uchodźców, pomoc medyczna, psychologiczna).

7. Sprawdzenie w jakim stanie są obiekty zabytkowe na terenie działań.

8. Dokonanie inspekcji, czy w rejonach działań wojennych doszło do przypadku użycia broni zakazanych przez prawo wojenne.

 

 

Oddział Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 14 – 15 czerwca 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy potrzebującym – osobom bezdomnym” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec . Uzyskano środki finansowe  w wysokości 845,62 złotych, koszty organizacyjne zbiórki   wyniosły 16,72 złotych . Kwotę 828,90zł  przeznaczono na działalność Schroniska dla Osób Bezdomnych Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z decyzją.

……………………………………………………………………………..

Oddział Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 10 – 11 maja  2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy i uczymy innych- bądź z nami” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec . Uzyskano środki finansowe  w wysokości 1.764,89 złotych, koszty organizacyjne zbiórki   wyniosły 22,29  złotych .Kwotę 1.742,60 zł  przeznaczono na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z decyzją.

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

W dniu 2.02.2013 w ramach podpisanej  współpracy  odwiedzili nas goście z DRK Bautzen,którzy przywieźli dla mieszkańców naszego schroniska ciepłą odzież oraz łóżka rehabilitacyjne dla wypożyczalni sprzętu  rehabilitacyjnego . Serdecznie dziękujemy kolegom z DRK Bautzen a w szczególnie panu  Hans Joachim Lis który był odpowiedzialny za transport.

 

……………………………………………………………………………………………………

                 Dzień Nadziei dla bezdomnych

W 2012 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy ponad 5500 osobom bezdomnym w całej Polsce. Każdy kto chce wesprzeć działania PCK na rzecz bezdomnych i pomóc organizacji zaopiekować się tymi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, może wpłacić dowolną kwotę na konto o numerze:

                       27 1160 2202 0000 0002 2929 2922.

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/schronisko22-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1042″>

nasze pokoje

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/schronisko12-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1043″>

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/kolacja-wigilijna-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1044″>

………………………………………………………………………………………………………

 

PODSUMOWANIE

 etapu  rejonowy  Konkursu pn.„Czerwony Krzyż bez tajemnic”

Etap rejonowy konkursu pn.”Czerwony Krzyż bez tajemnic” odbył się w dniu 12 marca 2013 roku  Zespole Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Bolesławcu przy ul.K.Paryskiej.

Organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Zgłosiło się sześć zespołów trzyosobowych.

Cele Konkursu:

1.Popularyzacja idei czerwonokrzyskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

2.Poszerzanie wiedzy w zakresie oświaty zdrowotnej młodzieży i pierwszej pomocy.

3. Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej, prac wolontariackiej .

Wyniki  konkursu:

I miejsce  –  Szkoła Podstawowa  nr 4  W Bolesławcu     –     zespól w składzie:   Muszyński Bartłomiej, Sulich Przemysław, Karolina Zdunek. Opiekun zespołu Pani Krystyna Dudak.

II  miejsce  – Szkoła Podstawowa  nr 3 w Bolesławcu  –  zespół w składzie : Pawlus Patrycja

Filip Anita, Pranić Julia. Opiekun  Pani Bożena Rokoszna.

 III miejsce  – Szkoła Podstawowa w Osiecznicy   –  zespół w składzie Nicifur Kinga, Gleska Julianna, Skorupa Bartosz. Opiekun Pani Małgorzata Kosko.

Pozostałe miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa w Świętoszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu.

Nagrodę za zajęcie I miejsca dla zespołu ufundował Pan Zbigniew Herbut. Pozostałe zakupił Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu. Zespoły otrzymały dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował Polski Czerwony Krzyż i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu -współorganizatora Konkursu.

Serdeczne podziękowania dla  Pana Zbigniewa Herbuta za pomoc przy organizacji konkursu.

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW4-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1046″>  ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW-2-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1047″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW-11-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1048″>

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW5-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1049″> …………………………………………………………………………………………………………..

                          Bolesławiec, dnia 08 kwietnia  2013 r.

Informacja

Oddział Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 15 – 16 marca  2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Koszyczek wielkanocny z PCK ” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .

 Uzyskano środki finansowe  w kwocie 1.226,98 złotych, koszty organizacyjne zbiórki   wyniosły 80,32  złotych ( reklamówki 11,14 zł, materiały biurowe 69,18 zł) Kwotę 1.146,66 zł  przeznaczono na święta wielkanocne dla osób bezdomnych.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Konferencja Jesteś lekiem na białaczkę odbyła się w dniu 4 kwietnia 2013 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. Organizatorami byli przedstawiciele  Oddziału Rejonowego PCK oraz Fundacja DKMS. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Pan Cezary Przybylski, wicestarosta Pan Stanisław Chwojnicki, Dyrektor generalny PCK dr Jerzy Zaborowski, dyrektor Zarządu Okręgowego PCK we Wrocławiu Jerzy Gierczak, Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku ani Wiesława Olczyk, Dyrektorz szkół współorganizatorów Pani laura Słocka-Przydróżna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im mjr H. Sucharskiego, Pa Andrzej Leśniewski  z Zespołu Szkół Elektronicznych im I Domeyki. Bowiem młodzież obu szkół w znaczącym stopniu przygotowała konferencję. W konferencji wzięła dział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, oraz bolesławieckich gimnazjów. Przedsięwzięcie wsparły Bank Zachodni WBK, dzięki życzliwej pomocy Pani Marzeny Zwolińskiej Regionu, Pani Eweliny Śledzińskie-Karasiewicz menedżera banku dyrektorów oddziałów banku znalazły się środki finansowe na organizację konferencji. Wielką pomocą i wsparciem pospieszyły znane bolesławieckie firmy cukiernia Pana Brzozowskiego, firma Pani Antonimy Kopały  Oleńka.
Przedsięwzięcie prowadzili inicjatorzy i twórcy programu Pani Krystyna Andres-Wędzina i Zbigniew Herbut nauczyciele bolesławieckich szkół
Punktualnie o 10.00 Konferencję otworzył Prezes ZOR PCK Pan Adam Fornal witają gości.
Agata Wagner uczennica ZSOiZ wykonała piosenkę Człowieczy Los, która w poetycki sposób wprowadziła zebranych w problematykę konferencji. Po czym na scenie pojawiły sie dzieci z grupy O Szkoły nr 2 z MZS nr 3, które pod opieką Pani Ireny Brożek i swoich Mam wspaniale zagrały bajkę edukacyjną O przygodach biedronki Klary. Wielkie brawa dla twórców scenariusza, efektów dźwiękowych, scenografii, Pai Krystyny Andres_Wędziny, uczniów z ZSE. Wspaniale zagrała swoja rolę mała narratorka Julia Andres.
Po bajce prowadzący zaprosili na scenę Tatę małej Wiktorii chorej na białaczkę, bowiem bajka była jej dedykowana. Od organizatorów Wiktoria otrzymała kolorową biedronkę.
Po bajce i krótkim omówieniu na scenie pojawiła się dr Agnieszka Lepiesza z Kliniki Transplantologii z Wrocławia. Tematem jej wystąpienia były nowe możliwości w transplantologii narządów, wyjaśniła też szereg pojęć związanych z pobraniem narządów od dawców. Miłym akcentem był skromny poczęstunek w czasie przerwy ogłoszonej przez organizatorów.Po przerwie  na scenie pojawili się rodzice dzieci chorych na białaczkę Pan Urbaniak i Pani Szafraniec. Ich wypowiedź bardzo emocjonalne poruszyły widownię.
Kolejnym prowadzącym była Pani Katarzyna Jabłońska z Fundacji DKMS, w swoim wystąpieniu omówiła podstawowe problemy w pracy fundacji, wskazała jednocześnie jak wielkie znaczenie ma edukacja i organizacja podobnych akcji.
W finale organizatorzy przygotowali miłą atrakcję, były to dziewczęta z Pracowni Tańca Nowoczesnego MDK prowadzone przez Panią Annę Leśniewską. Brawurowo wykonany taniec został bardzo gorąco przyjęty przez zgromadzoną publiczność
Ostatnim elementem było szkolenie wolontariuszy do akcji rejestracji dawców szpiku, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2013 roku na terenie miasta
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Dyrekcji MDK, szczególnie Pani Anny Leśniewskiej, Mateusza Makówki dobrego ducha zaplecza, a także wolontariuszy biorących udział w organizacji konferencji.
……………………………………………………………………………………………………………….

                                      Bolesławiec, dnia 06 maja  2013 r.

Oddział Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 12 – 13 kwietnia 2013 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy i uczymy innych- bądź z nami” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.1.2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .

 Uzyskano środki finansowe  w wysokości 1.218,66 złotych, koszty organizacyjne zbiórki   wyniosły 51,09  złotych ( reklamówki 27,86 zł, materiały biurowe 23,23 zł) Kwotę 1.167,57 zł  przeznaczono na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie z decyzją.

………………………………………………………………………………………………………..

W sobotę 27 kwietnia  2013 roku  w Bolesławcu  w parku Miejskim przy ul.Parkowej  w godzinach od 10,00 do 14,00 odbył  etap rejonowy Ogólnopolskich  Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża . Udział w zawodach wzięło 6 zespołów  młodzieżowych ze szkół ponadgimnazjalnych i dwa zespoły z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Bautzen.

Zadaniem zawodników było pokonanie trasy – 3 stacji urazowych  , na których musieli wykazać się  umiejętnościami udzielania pierwszej  pomocy osobom poszkodowanym (pozorantom) w nagłych zdarzeniach. Ponadto   rozwiązywali  test z wiedzy  Polskiego Czerwonego Krzyża oraz  pierwszej pomocy. Pozorantami byli uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 3 w Bolesławcu. O godzinie 13, 00 odbył się pokaz akcji ratowniczej – wypadek drogowy przy udziale Państwowej Straży Pożarnej.

WYNIKI :

 I miejsce –      zespół nr 2             z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1    w Bolesławcu

 II miejsce  –    zespół  nr 1               z  Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

 III miejsce –   zespół nr 4                z  Zespołu Szkół zespół nr Handlowych i Usługowych        

Sędzią Głównym był Pan Paweł Ostrowski sędziami zawodów była Grupa Ratownictwa  Specjalistycznego PCK z Żar  oraz Krystyna Rutkowska i Anna Jaworska.

Na zawodach gościła   21 osobowa Grupa Ratownicza  z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Bautzen

Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary  a  członkowie zespołów nagrody indywidualne. Zespół z I LO weźmie udział w etapie okręgowym Mistrzostw we Wrocławiu oraz w Niemczech.

Urząd Miasta w Bolesławcu ufundował  trzy puchary i nagrody (piłki koszykowe w ilości szt.5 na kwotę 400 złotych.

Pozostałe nagrody ufundował Kredyt Bank w Bolesławcu.

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu zapewnił  napoje, słodkie bułki i  gorącą grochówę.

Przy organizacji biegów i festynie pomagało 20 osób – wolontariusze pracownicy  i podopiecznych Schroniska .

Sponsorzy i  osoby dzięki którym mogły się odbyć zawody:

Urząd Miasta w Bolesławcu  400 zł, Kredyt Bank ,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa Ratownictwa  Specjalistycznego PCK z Żar,  wolontariuszom-uczniom i Pani Joannie Kutrybie z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, Państwowej Straży Pożarnej,   ratownikowi medycznemu Paweł Ostowski, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK z Legnicy  Anna Jaworska, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK  z Lubina Krystyna Rutkowska , opiekunowie zespołów ratowniczych – Anna Tarnachowicz, Jan Blacha, Mieczysław Szwed, Renata  Świeca, Jacek Nesler.

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW41-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1054″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW-12-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1055″>” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW-21-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1056″>

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/ZAW-3-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1057″>

…………………………………………………………………………………………………………….

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/AKAD1-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1058″>

W dniu 09 maja 2013 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się SPOTKANIE POKOLEŃ.

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu  zaprosił do Teatru członków ,wolontariuszy PCK,  honorowych dawców krwi, przedstawicieli samorządów, instytucji , organizacji pozarządowych  oraz osoby prywatne, które przez dziesiątki  lat wspomagają działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu. Gościem specjalnym była europoseł Pani Lidia Geringer de Oedenberg.

Na uroczystośc przybyli – Starostwa Bolesławiecki Pan Cezary Przybyski, Wicesatrosta P.Stanisław Chwojnicki  , P.Janina Piestrak Babijczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, P.Kornel Filipowicz- Wiceprezydent Miasta, Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec p. Roman Jaworski , P. Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka.

Przygotowano na slajdach historię Czerwonego Krzyża (p.Zbigniew Herbut) oraz historię i  działania PCK w Bolesławcu.

Jako wyraz wdzięczności  I NAJWYŻSZEGO UZNANIA  podziękowania za wieloletnie wspieranie działalności , Polskiego Czerwonego Krzyża 

Wyrózniono  – Stanisława Jędruszka , Stanisława Kozłowskiego, Włodzimierza Markowskiego

Jana Blacha, Andrzeja Kosterenkę, Waldemara Torbusa, Barbarę Kostyrę, Janinę Piestrak Babijczuk, Jadwigę Bobek, Ewę Hryciów, Hannelorę Ilczynę, Marie Pawlaczek, Zdzisława Mireckiego ,Mieczysława Szweda, Romana Bodaka, Zygmunta Myśliwca, Danutę Zielińską,  Ewę i Kazimierza Sutryków, Telewizjię Lokalną AZART SAT.

Wyrazy najwyższego uznania i podziękowania skierowane  do osób , związanych z pracą  z dziećmi  i młodzieżą , szerzenie idei czerwonokrzyskich, wolontariatu , kształtujących wrażliwość na krzywdy innych  oraz samej młodzieży;

Osoby wyróżnione – Stanisław Jędruszek, Waldemar Torbus ,Jan Blacha, Mieczysław Szwed, Patrycja Sokołowska, Krystyna Andres –Wędzina, Tomasz Sokołowski ,Anna Tarnachowicz, Joanna Kutryba, Ewa Karwat, Krystyna Dudak, Cecylia Barbara Kołacz, Bożena Rokoszna, Jakub Kulpa,, Monika Małolepsza, Gabriela Frącala, Jacek Nesler, Zbigniew Herbut ,

Podziękowania otrzymali również Laura Słocka-Przydróżna,  insp.Grzegorz Chirowski, bryg.Grzegorz Kocon, Jerzy Zając.

Za długoletnią i aktywną współpracę z Polskim Czerwonym  Krzyżem oraz szerzenie humanitarnych idei –  ponad 30 lat  Zarząd Główny  PCK wyróżnił  najwyższą ODZNAKA  HONOROWĄ  PCK  I –go   stopnia

– Panią  Danutę Zielińską

Zarząd Główny PCK wyróżnił  ODZNAKA  HONOROWĄ  III go stopnia:

– Pana Tomasza Sokołowskiego

Zarząd  Główny PCK wyróżnił  ODZNAKA HONOROWĄ  IV-go stopnia:

Panią Antoninę Kopałę –Wdowiak

Pania Ewę Lijewską- Małachowską

Panią Monikę Małolepszą

Pana Marka Łętowskiego

Pana Leszka Zagórskiego

Statuetki okolicznościowe – Serce w białym szkle wykonał dla PCK Pan Stanisław Borowski, pięknie dziękujemy.

Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wykonała piosenki .

Grupa z  Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu  z pracowni tańca współczesnego  Pani Anny Leśniewskiej zaprezentowała spektakl taneczny „Passage” do muzyki Rene Aubry. .

 

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/AKAD2-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1059″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/AKAD3-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1060″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/AKAD4-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1061″>

………………………………………………………………………………………………………..

 

Podsumowanie zawodów pierwszej pomocy szkół podstawowych i gimnazjalnych

Mały Ratowniczek- Bolesławiec , dnia 07 czerwca 2013 r.

  Celem Rejonowych Zawodów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża „Mały Ratowniczek”  było wzmocnienie procesu edukacji dzieci poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Udział w zawodach wzięło 15 szkól – ośmiu  z  gimnazjum z Bolesławca, Nowogrodźca i Świętoszowa  , Iwin oraz  z   siedmiu   szkół podstawowych z Bolesławca , Świętoszowa, Nowej  Wsi,  Raciborowic, i Brzeźnika.  Z roku na rok przybywa młodych zespołów ratowniczych z klas I –VI szkół podstawowych oraz zespoły z poza Bolesławca. Udział wzięło ponad 80 osób .

Organizatorem  Zawodów  MAŁY  RATOWNICZEK  był Oddział Rejonowy PCK w Bolesławcu współorganizatorem  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przy ulicy K.Paryskiej  .

WYNIKI

Kategoria szkół gimnazjalnych

I   miejsce        Gimnazjum  nr 3 z  Miejskiego  Zespołu  Szkół nr 3 w Bolesławcu

II      m.               Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

III     m.               Gimnazjum z Nowogrodźca

Kategoria  szkół  podstawowych

I  miejsce               Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu

II   m.                      Szkoła Podstawowa   Nr 3 w Bolesławcu

III   m.                   Szkoła Podstawowa w Raciborowicach

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu – plecaki, torby, zestawy do badmintona.

” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/zawody1-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1063″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/zawody-2-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1064″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/zawody3-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1065″> ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/zawody4-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1066″>  ” data-mce-src=”http://pck.boleslawiec.org/wp-content/uploads/2012/03/zawody5-150×150.jpg” v:shapes=”_x0000_i1067″>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprzedamy samochód osobowy  FORD TRANSIT  rok produkcji 1992 rok. Cena 1.200 złotych.

Tel.kontaktowy 75 732 31 58

……………………………………………………………………………………………………….

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 07 – 08 grudnia 2012 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Czerwonokrzyska Gwiazdka” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.2.2012  z dnia 17 lutego  2012  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .

Uzyskano przychód w wysokości 651,92  złotych. Koszty organizacyjne – zakup zrywek na sumę 27,86 złotych. Dochód w kwocie 624,06 złotych przeznaczony został na zakup paczek świątecznych.

……………………………………………………………………………….

Oddział Rejonowy   Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu pozyskał środki finansowe na organizację wigilii.  Przygotowano 150 paczek z artykułami żywnościowymi na kwotę 40 złotych . Paczki otrzymały dzieci w szkołach .

……………………………………………………………………………………………………

W dniu 15 grudnia 2012 roku na Osiedlu Kościuszki II w Bolesławcu  odbyły się JASEŁKA. Organizatorem spotkania była Pani Kamila Chromińska , dołączył Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu. Dla 60 osób przygotowano pierogi , uszka i barszcz gorący a   na stołach było ciasto, owoce, cukierki. Polski Czerwony Krzyż przygotował 60 paczek ze słodyczami i maskotkami, policja bolesławiecka rozdawała opaski odblaskowe. Pan Zdzisław Abramowicz zapewnił namioty.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania, tak bardzo potrzebnego na tym Osiedlu

   

……………………………………………………………………………………………………..

                    Od 10 lat Polski Czerwony Krzyż   w Bolesławcu organizuje  wigilię  dla podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych, na których obecni  było ponad  30 podopiecznych placówki ,  pracownicy, członkowie  PCK oraz  Proboszcz Józef Gołębiowski.

……………………………………………………………………………………………………

Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu  w dnia 24 grudnia 2012 roku  rozwieziono przygotowane produkty osobom bezdomnym przebywającym poza schroniskiem  na ogródkach działkowych ciepłe pierogi, herbatę oraz chleb i puszki z żywnością. Z pomocy skorzystało 20 osób bezdomnych.

Żywność rozwiozła Straż Miejska w Bolesławcu  – serdecznie dziękujemy

…………………………………………………………………………………..

                Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu  ,dnia 14 grudnia 2012 roku  w bolesławieckim Ratuszu po raz kolejny odbyła się akcja poboru krwi w ramach „Gwiazdki Życzliwości”.Zgłosiło się 80 dawców w tym 21 kobiet, krew oddało 67 krwiodawców.Krew przekazana została do Kliniki Chematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

………………………………………………………………………………

Bolesławiec, 7 grudnia  2012 roku

           Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 09 – 10 listopada 2012 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy potrzebującym – osobom bezdomnym” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.2.2012  z dnia 17 lutego  2012  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .Przychód  w wysokości  1.176,98  złotych w całości przeznaczony zostanie   na potrzeby osób bezdomnych.

……………………………………………………………………………………..

Etap  rejonowy  XXI  „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia PCK    Konkurs  odbył  się   07  grudnia  2012  roku  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących  i  Zawodowych   w  Bolesławcu  przy  ulic K.Paryskiej   udział zgłosiło  12 szkół.Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia PCK jest wykształcenie wśród młodzieży wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o  własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia  poprzez:

– kształtowanie wśród  uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,

– pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,

– inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnych

Wyniki  etapu  rejonowego:

Kategoria   szkół  gimnazjalnych:

I miejsce Anna Kolbusz Gimnazjum W Świętoszowie

II miejsce Julia Dębińska Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

III miejsce Jakub Rajfur Miejski Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum

Kategoria   szkół   ponadgimnazjalnych:

I miejsce Rafał  Ryżewski II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
II miejsce Marcin Jasiński Zespół Szkół Elektronicznych w  Bolesławcu

III miejsce Mateusz Dombrowicz Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 W Bolesławcu

Polski Czerwony Krzyż w  Bolesławcu nagrodził wszystkich uczestników wręczając nagrody i dyplomy.

Osoby, które zajęły I miejsce wezmą udział w etapie okręgowym Olimpiady we Wrocławiu.

   

…………………………………………………………………………………….

         

W  roku bieżącym  obchodzimy  10 rocznicę podpisania umowy o współpracy  pomiędzy Oddziałem Rejonowym PCK w Bolesławcu  a  Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Bautzenz tej okazji w dniu 5 grudnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym  Oddział Rejonowy PCK w Bolesławcu podpisał umowę o dalszej współpracy    z Niemieckim  Czerwonym  Krzyżem z Bautzen.  Umowę podpisał  Adam Fornal Prezes Zarządu OR PCK w  Bolesławcu  wraz z Dyrektorem  Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Bautzen  Panem Peter Mark.Umowa została asygnowana przez Pana Starostę Cezarego Przybylskiego.  W czasie krótkiego  pobytu  w Bolesławcu   nasi goście zwiedzili Schronisko dla Bezdomnych prowadzone przez PCK oraz odwiedzili Dom Dziecka  gdzie zostali przyjęci przez Siostrę Dyrektor .

  

……………………………………………………………………………………………………………

            

6 grudnia 2012r z okazji święta Mikołaja policjantki wraz z prezesem PCK w Bolesławcu przeprowadziły pogadanki na temat bezpieczeństwa osób starszych i samotnych. Spotkania obyły się w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Dziennego Pobytu i II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu.
W rozmowie z seniorami funkcjonariuszki mówiły o zagrożeniach dnia codziennego. Szczególną uwagę zwracały na sytuacje, w których starsze osoby mogą stać się ofiarą oszustów, wspominały o oszustwach na tzw, wnuczka i pracownika opieki społecznej. Policjantki mówiły także o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Prezes PCK przypomniał seniorom o zasadach udzielania pierwszej pomocy i podkreślał znaczenie posiadania przy sobie karty ICE lub takiego zapisu w telefonie komórkowym. Numer telefonu zapisany pod tym symbolem pozwala na szybki kontakt z bliskimi osoby poszkodowanej. Umożliwia to ustalenie tożsamości poszkodowanego i stanu zdrowia (choroby, przebyte urazy lub leki, które bierze), a tym samym skuteczne i szybkie udzielenie osobie pomocy. Każde spotkanie zakończyło się przekazaniem przez policjantki i przedstawiciela PCK taśm odblaskowych.

    

……………………………………………………………………………………

24 listopada 2012 roku  Polski  Czerwony  Krzyż w Bolesławcu zorganizował zabawę integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych  z terenu całego powiatu bolesławieckiego. Gościła nas Państwowa Szkoła Muzyczna  I, II stopnia w Bolesławcu  przy ulicy Grunwaldzka 1. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej  z terenu Bolesławca i powiatu bolesławieckiego zaproszono 80 dzieci wraz z opiekunami.   Instruktorki Młodzieżowego  Domu Kultury w Bolesławcu prowadziły  konkursy, gry i zabawy. Zespół muzyczny „Versus” zadbał tak jak zawsze  o dobrą  muzykę.Dla wszystkich uczestników zabawy PCK przygotował ciepły posiłek  -pizzę, ciasto, owoce, słodycze , napoje . Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i maskotkami Wolontariusze- młodzież szkolna ( 20 osób) zadbała ,aby wszystkie dzieci włączyły się do zabawy , pomagali przy  urządzeniu stołów z poczęstunkiem i w szatni. Przy realizacji zadania współpracowaliśmy  z ośrodkami pomocy społecznej , Młodzieżowym Domem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną, , wolontariusze , pracownicy i członkowie Zarządu PCK .

Całość zadania wyniosła – 4.828,14 zł

Zadanie wsparła :

 • Starostwo Powiatowe w Bolesławcu kwota 2.880 zł.
 • Gmina Osiecznica kwotą 1.000 zł.
 • Gmina Miejska Bolesławiec kwotą  500 zł sponsorowała pizzę.Przy zadaniu pracowali wolontariusze i pracownicy PCK  oraz młodzież z bolesławieckich szkół razem 20 osób.

    

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu realizuje  w Schronisku dla Osób Bezdomnych  projekt  pn.„Moje miejsce w społeczeństwie”.

PROJEKT realizowany  jest  w ramach  realizacji zadań publicznych w 2012 roku  w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  ze środków  PFRON Starostwa Powiatu Bolesławieckiego . Dofinansowanie w kwocie 3.390 złotych co stanowi 86 % całości projektu.

Krótka charakterystyka zadania publicznego – organizowanie szkoleń , warsztatów, spotkań dla osób niepełnosprawnych, które przebywają w placówce PCK Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz mieszkańców  Gminy Wiejskiej Bolesławiec.

Zajęcia mają na celu nabywanie , rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Udział  w projekcie bierze  12 osób niepełnosprawnych.

Spotkania  prowadzone będą przez specjalistów – doradcę zawodowego, prawnika , pielęgniarkę, pracownika socjalnego.

I. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy ;

 1. Aktualne warunki na rynku pracy lokalnym i krajowym.
 2. Wymagania pracodawców  z kraju i zagranicy.
 3. Metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy.

4.     Analiza różnych ofert zatrudnienia pod względem dopasowania własnych kwalifikacji i umiejętności.

5.     Najczęściej popełniane błędy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych- jak unikać?

6.     Uczestnictwo w procesie rekrutacji i selekcji do pracy.

7.    Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

8.    Autoprezentacja- kreowanie własnego wizerunku.

9     .Pierwsze wrażenie a dokumenty aplikacyjne.

10.  Funkcja dokumentów aplikacyjnych.

11.Rodzaje CV: chronologiczne, funkcjonalne, sill, euro pass itp.- charakterystyka CV.

12.Budowa listu motywacyjnego- analiza przykładów.

 I.        Spotkanie z prawnikiem  – uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych oraz prawa i obowiązki  przysługujące ulgi,

 1. II.      Spotkanie z pielęgniarką – higiena osobista,  dbanie o zdrowie – przyjmowanie leków, profilaktyka zdrowotna ,zagrożenia zdrowotne
 2. III.      Spotkanie z ciekawą osobą niepełnosprawną, której udało się powrócić do społeczeństwa –

przekazanie informacji o swoim życiu, osiągnięciach, pasjach, nauce, ciekawej   pracy, pomaganiu innym.

 IV.     Utworzenie – grup zainteresowań  – wspólne projekcje filmów ,dyskusje, aktywność fizyczna – wyjście do kina, wyjścia na basen,  rozwijanie innych zainteresowań

 1. V.       Kurs Pierwszej pomocy : nabycie nowych umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy : 16 godzinny podstawowy kurs pierwszej pomocy

Sytuacje zagrażające życiu,  ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia , zasady udzielania pierwszej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym, pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu, pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia, czynności ciała człowieka, krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, atak serca  ,oparzenia i rany  ,obrażenia kręgosłupa  ,urazy brzucha  ,urazy klatki piersiowej, sposoby ewakuacji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, ćwiczenia PPŻ/Podstawowe podtrzymywania   życia.

Rezultaty  projektu: Przełamanie bariery izolacji i poczucia niskiej wartości, budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności na własne życie,  radzenie sobie z bezradnością wobec problemów, rozwijanie strategii skutecznego radzenia sobie z doświadczanymi problemami i   trudnościami,  ograniczenie  postaw roszczeniowych, wzrost zdolności motywacyjnych,  zmniejszenie poczucia bezradności, poprawa sytuacji materialnej, umożliwiającej egzystencję w środowisku. , dobycie zatrudnienia, uzyskanie dochodów własnych , wzrost samodzielności w podejmowaniu właściwych decyzji ogłoszonego.

 

…………………………………………………………………………..

                  

W roku 2012  obchodzimy 10 rocznicę współpracy pomiędzy Oddziałem Rejonowym PCK w Bolesławcu a Deutches Rotes Kreutz Kreisverband  Bautzen. Z tej okazji w dniu 16 października 2012 roku Prezes OR PCK Adam Fornal wraz z Członkiem Zarządu Panem Jackiem Nesler   spotkali się w Bautzen z Dyrektorem Biura DRK Panem Peter Mark oraz z Panem Gerd Rainer Lachmann. Na spotkaniu omówiono zasady dalszej współpracy w dziedzinie ratownictwa, krwiodawstwa oraz wspólnych działań transgranicznych.  Ustalono termin następnego spotkania,na którym  zostanie podpisana umowa  o dalszej współpracy.

            

…………………………………………………………………………………

Akcja charytatywna  PCK „Kampania PCK  walki z głodem

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu po raz kolejny włączył się w „Kampanię  walki z głodem” i w dniach 12-13 października 2012  roku  przeprowadził  akcję, mającą na celu uświadomienie społeczeństwu o istniejącym zjawisku  jakim jest głodująca ludność na świecie.

W piątek i sobotę młodzież szkolna  kwestowała w marketach  i  na ulicach miasta. W sobotę w centrum miasta- Rynku wolontariusze, członkowie i pracownicy PCK rozprowadzali pozyskane od piekarzy i cukierników pieczywo, ciasto i bułki.Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Tulipan” wspomogli naszą akcję częstując mieszkańców pajdą chleba ze smalcem  i ogórkiem kiszonym.Uzyskano środki finansowe  w kwocie 2.159,34 złotych .Dochód z akcji przeznaczony jest dożywianie osób  bezdomnych,  dzieci oraz  paczki świątecznie. Udział w akcji wzięło  około 20 wolontariuszy pracownicy PCK, podopieczni schroniska, członkowie PCK.Wszystkie produkty zostały pozyskane  od sponsorów – piekarzy  i cukierników bolesławieckich oraz powiatu, Hurtowni „BIGPOL”,  ,Restauracji Kurna Chata, Restauracji „Piwnica Paryska” , Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, za co gorąco dziękujemy. Szczególne podziękowania dla Pana Stanisława Brzozowskiego , Marcina Świebody, Grzegorza Szutry (szczudlarza) , Pana Marszałka (ser na pierogi) ,MOSiR, Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Psychicznie i Nerwowo Chorych ( za ugotowanie pysznej grochówki) w Bolesławcu.

W akcję włączyli się  honorowi dawcom krwi  R.Bodak, L.Czajkowski ,Robert Paschilke, pracownicy PCK (wypieki, ciasta).

Ogromne podziękowania dla młodzieży i wszystkich osób, które nas wspomogły finansowo.

Dziękujemy serdecznie piekarzom i cukiernikom, jak zawsze mogliśmy na Was liczyć.

Zapraszamy do galeri zdjęć

…………………………………………………………………………….

KAMPANIA WALKI Z GŁODEM                                 

 POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W dniu 13 października 2012 r. od godz. 900 – 1400 na Rynku w Bolesławcu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

będzie zbierać i wydawać żywność – pierogi, pieczywo, ciasto i  grochówkę.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ WESPRZEĆ NASZĄ AKCJĘ

Przyjmujemy:

– wyroby własne – przetwory

– warzywa, owoce,

– art. spożywcze – konserwy, cukier, olej, herbatę, słodycze,

– środki higieny i czystości

            …………………………………………………………………..

                                            Bolesławiec, dnia 19 września  2012 roku

 Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach 14 – 15 września 2012 r. przeprowadził  akcje charytatywne  pn. „Godne  dzieciństwo” wraz z TESCO w Bolesławcu  i „Wyprawkę dla Żaka”.

Przychód  w wysokości 1.347,74 złotych w całości przeznaczony zostanie   na zakup podręczników szklonych.

Dziękujemy młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół – GS nr 1, GS nr 2, ZSHIU, ZSE.

Dziękujemy   wszystkim  ofiarodawcom.

 

 

       

……………………………………………………………………………………          

W dniach 14 – 15 września br odbędzie akcja charytatywna WYPRAWKA DLA ŻAKA, młodzież kwestować będzie w TESCO i na terenie miasta. Zbierać będziemy również artykuły szkolne.

……………………………………………………………………………………………..

 W dniach 16 – 17 czerwca 2012 r. w Jachrance odbył się Zjazd    Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża. W Zjeździe uczestniczyli delegaci PCK oraz zaproszeni goście: p. Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, w imieniu Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza – p. Agnieszka Bieniuk – Patoła, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej – p. Jacek Męcina – wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.
W części wyborczej spotkania przedstawiono kandydatów do poszczególnych organów krajowych stowarzyszenia i odbyło się głosowanie. W wyniku głosowania wyłoniono nowy skład Zarządu Głównego.

Skład nowego Zarządu Głównego PCK:

 Stanisław Kracik –  Prezes
Agnieszka Dziubińska – Wiceprezes
Marek Hok – Wiceprezes
Jarosław Cieszkiewicz
Marzena Dobrowolska
Adam Fornal
Jerzy Bisek
Marek Brodzki
Jerzy Kornaus
Waldemar Kowalczyk
Sławomir Kaczyński

……………………………………………………………………………

Ogłoszenie

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach11 i 12 maja  2012 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy   i uczymy   innych –   bądź z nami” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.2.2012  z dnia  17 lutego  2012  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .

Przychód  w wysokości  444,90 złotych  w całości przeznaczony zostanie   na działalność statutową PCK :

 • szerzenie edukacji oświatowo – zdrowotnej  w tym – szkoleń z zakresu pierwszej pomocy  prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży, programy oświatowe,
 • organizację zawodów z zakresu pierwszej pomocy,
 • organizacja „Manewrów Czerwonokrzyskich”
 • promocja honorowego krwiodawstwa.
 • koncert dla wolontariuszy.

………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu   w dniach27 – 28 kwietnia 2012 r. przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy   i uczymy   innych –   bądź z nami” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5311.2.2012  z dnia 17 lutego  2012  roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec .

Przychód  w wysokości 492,62 złotych w całości przeznaczony zostanie   na działalność statutową PCK :

 • szerzenie edukacji oświatowo – zdrowotnej  w tym – szkoleń z zakresu pierwszej pomocy  prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży, programy oświatowe,
 • organizację zawodów z zakresu pierwszej pomocy,
 • organizacja „Manewrów Czerwonokrzyskich”
 • promocja honorowego krwiodawstwa.
 • koncert dla wolontariuszy.

 

………………………………………………………………………………………………………….

Podstawowy kurs pierwszej pomocy rozpoczyna się 2 lipca (poniedziałek) o godz.17,00 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu Al.Tysiaclecia 32 A.

Koszt 16 godzinnego kursu 155 zł od osoby.

ZAPRASZAMY

…………………………………………………………………….

Podsumowanie zawodów pierwszej pomocy szkół podstawowych i gimnazjalnych

Mały Ratowniczek- Bolesławiec , 25 maja 2012 r.

 

Udział w zawodach wzięło 12 szkól – 6 z  gimnazjum i 6 ze szkół podstawowych.

Miejsce zawodów   Al.Tysiąclecia 32a w Bolesławcu. Organizatorem jest PCK w Bolesławcu.

WYNIKI

Kategoria szkół gimnazjalnych

I   miejsce         Zespół Szkół  im.Unii Europejskiej w Świętoszowie

II      m.               Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu

III     m.               Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu

IV    m.               Zespół Szkół w Osiecznicy

V     m.               Zespół Szkól w Osiecznicy

VI     m.             Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

 

 

Kategoria  szkół  podstawowych

I  miejsce               Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu

II   m.                      Szkoła Podstawowa  w Świętoszowie

III   m.                    MZS nr 1 –  Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

IV    m.                   Szkoła Podstawowa w Osiecznicy

V     m.                    MZS nr 2 – Szkoła Podstawowa   nr 2 w Bolesławcu

 

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.

……………………………………………………………………………… ………………………

Bolesławiec, dnia 12 maja 2012 roku

W sobotę 12 maja 2012 roku  w Bolesławcu na pl.marsz.J.Piłsudskiego  odbył  się V FESTYN CZERWONOKRZYSKI oraz etap rejonowy Ogólnopolskich  Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża .

Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Ewie Lijewskiej Małachowskiej mogliśmy w budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki  zorganizować  stanowiska urazowe dla zespołów ratowniczych Ogólnopolskich  Mistrzostw Pierwszej Pomocy .Udział w zawodach wzięło 8 zespołów  młodzieżowych ze szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem zawodników było pokonanie trasy – 3 stacji urazowych  , na których musieli wykazać się  umiejętnościami udzielania pierwszej  pomocy osobom poszkodowanym (pozorantom) w nagłych zdarzeniach. Ponadto   rozwiązywali  test z wiedzy – o historii Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża, MPH  oraz  pierwszej pomocy.

WYNIKI :

 I miejsce –      zespół nr 2             z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1     

 II miejsce  –    zespół  nr 6               z  Zespołu Szkół Mechanicznych

 III miejsce –   zespół nr 1                z  Zespołu Szkół zespół nr Handlowych i Usługowych        

Sędzią Głównym była Pani Anna Jaworska,  sędziami zawodów była Grupa Ratownictwa PCK ze Zgorzelca ( Paweł Markowski, Szymon Pauler, Jacek Zawadzki) oraz Krystyna Rutkowska i Paweł Ostrowski.

Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary  a  członkowie zespołów nagrody indywidualne. Zespół z I LO weźmie udział w etapie okręgowym Mistrzostw 19 maja 2012 roku w Świdnic.

Biegi  uliczne PCK

O godzinie 12,00  nastąpił start z ulicy Mickiewicza 7  trasą- cała – Sądowa -Teatralna- Armii Krajowej- Szkolna –B.Prusa ,Rynek – Sierpnia 80 – Plac J.Piłsudskiego. Długość trasy: 1500 m

Zgłosiło się 26 osób w różnych kategoriach : szkoła podstawowa,  gimnazjum, ponadgimnazjalne, otwarta. Wszyscy uczestnicy biegu dobiegli do końca. Ustalono zwycięzców biegu. Podsumowanie odbyło się na scenie  przy Pl.marsz.J.Piłsudskiego .

Wręczono  dyplomy  nagrody i puchary –statuetki ufundowane przez Gminę Miejska

Bolesławiec. Zapewniliśmy  napoje, gorącą grochówę.

Prezydent Miasta Bolesławiec objął patronatem  BIEGI , przekazał na ten cel kwotę 500 złotych. Sędzia Głównym biegów był Pan Jacek Nesler – członek Zarządu PCK w Bolesławcu.

 

Najważniejszym punktem a zarazem głównym celem imprezy była tradycyjnie akcja poboru krwi. Na pl. Piłsudskiego stanął Krwiobus, w którym każdy chętny mógł oddać krew – krew oddało 27 dawców.

 

Dodatkowe atrakcje

 • pokaz sprzętu ratowniczego przez WOPR i straż pożarną,
 • pielęgniarki z ZOZ wykonywały badania poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego -skorzystało ponad 100 osób,
 • nieodpłatne porady prawne – skorzystało 10 osób,
 • dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko  Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando, które przygotowało pokaz broni i sprzętu wojskowego.
 • Prezentowali się  motocykliści ze stowarzyszenia Bolce,
 • Stoisko ROD TULIPAN – działkowcy częstowali pajda chleba ze smalcem i ogórkiem,
 • Straż Miejska  chętnym rowerzystom znakowała rowery,
 • Grzegorz Szutra  na szczudłach zachęcał dzieci do zabawy,
 • Doradztwo  finansowe OVB

 

O oprawę muzyczną imprezy zadbali m.in. uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia, podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespół Jutrzenka.

Przy organizacji biegów i festynie pomagało 30 osób – wolontariusze pracownicy  i podopiecznych Schroniska .

 

Bardzo dziękujemy sponsorom i instytucjom dzięki którym mógł odbyć się FESTYN:

Urząd Miasta w Bolesławcu  500 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bolesławiecki Ośrodek Kultury MCC,  Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie, wolontariuszom z II LO , wolontariuszom i Pani Joannie Kutrybie z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, Komendzie Powiatowej  Policji w Bolesławcu,  Straży Miejskiej, Straży pożarnej, ZOZ  Bolesławiec, Jacek Nesler, Emilii Piechockiej, Elżbiecie Gęsikowskiej, Iwonie Pluto Putyrskiej, Krystynie Zamkowiwicz, Januszowi Zielińskiemu, 62 Kompania Specjalna „Commando”, Grupa Ratownictwa PCK ze Zgorzelca, Pawłowi Ostowskiemu, Annie Jaworskiej, Krystynie Rutkowskiej , opiekunom zespołów ratowniczych – Anie Tarnachowicz, Janowi Blacha, Mieczysławowi Szwedowi, Renacie  Świeca.

 Festyn przygotował Oddział i Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu.

Patronat medialny  Telewizja Lokalna  AZART SAT Sp.z o.o w Bolesławcu.

 

……………………………………………………………………………………

 •   Bolesławiec 11.04.201

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu prowadzi  nabór na podstawowy kurs pierwszej pomocy.

Więcej informacji o kursach w zakładce – „Pierwsza Pomoc”

 

 

 

 

Kooperationsvertrag

zwischen dem

 

Deutschen Roten Kreuz

Kreisverband Bautzen e.V.

 

vertreten durch den Kreisgeschäftsführer

Herrn Peter Mark

Wallstraße 5   02625 Bautzen

 

und dem

 

Polnischen Roten Kreuz, Vorstand der Regionalabteilung in Boleslawiec

 

vertreten durch den Präsidenten

 

Herrn Adam Fornal

Al. Tysiąclecia 32 a

59-700 Bolesławiec

 

 

zur Durchführung und Gestaltung einer internationalen Zusammenarbeit der Rotkreuzgemeinschaften der Landkreise Bautzen und Bolesławiec.

 

 

1. Präambel:

 

Der Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Bautzen e.V. und das Polnische Rote Kreuz Abteilung Bolesławiec arbeiten gemeinsam nach den 7 Grundsätzen der Rotkreuzgesellschaften.

 

– Menschlichkeit

– Unparteilichkeit

– Neutralität

– Unabhängigkeit

– Freiwilligkeit

– Einheit und

– Universalität

 

Diese Grundsätze sind für alle Verbände, Einrichtungen und deren Mitglieder im Roten Kreuz verbindlich.

 

 

2. Zielsetzung:

 

Der Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Bautzen e.V. und das Polnische Rote Kreuz Regionalabteilung in Bolesławiec verfolgen aufgrund ihrer bestehenden Satzungen folgenden Zweck.

 

 

– Förderung der Jugend- und Altenhilfe

 

– Förderung des Katastrophenschutzes

 

– die Förderung der Toleranz, der Kultur und

der Völkerverständigung

 

 

3. Aufgaben

 

Die Zielsetzung  wird durch folgende gemeinsame Aktivitäten erreicht:

– Hilfe für Opfer aus Naturkatastrophen und anderen Notsituationen

-Förderung der Rettung aus Lebensgefahr

-Erfahrungsaustausch der SEG, Bergwacht,

Wasserwacht und Katastrophenschutz.

 

 

 

Durchführung gemeinsamer Ausbildung,

Übungen und Wettbewerbe

 

 

 

– Förderung der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen

 

Bildung von Arbeitskreisen zur Sprachförderung und Kulturaustausch

 

Erfahrungsaustausch im Schulsanitätsdienst und Jugendrotkreuz

 

Förderung der Zusammenarbeit von Einrichtungen im Kinder- und Jugendbereich

 

Organisation und Durchführung von Seminaren und Informations-veranstaltungen in Bolesławiec und Bautzen

 

 

 

4. Schlussbestimmung

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sich jederzeit eine Ergänzung bzw. Korrektur des Kooperationsvertrages ergeben kann. Die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen

werden rechtzeitig, mindestens 4 Wochen vor Maßnahmebeginn, durch die Vertragsparteien schriftlich geregelt.

 

 

Bolesławiec, 05.12.2012

 

 

Peter Mark

Kreisgeschäftsführer

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Bautzen e.V.

Umowa o współpracy

zawarta między

 

Niemieckim Czerwonym Krzyżem

Kreisverband Bautzen e.V.

 

reprezentowany przez Prezesa

Pana Petera Marka

Wallstraße 5   02625 Bautzen

 

oraz

 

Polskim Czerwonym Krżyżem,

Zarząd Oddziału Rejonowego w Bolesławcu

 

reprezentowany przez Prezesa

 

Pana Adama Fornala

Al. Tysiąclecia 32 a

59-700 Bolesławiec

 

 

w celu realizacji międzynarodowej współpracy Oddziałów Czerwonego Krzyża w powiatach  Bolesławiec i Bautzen.

 

 

 

1. Preambuła:

 

Oddział powiatowy Kreisverband Bautzen e.V. Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyżaw Bolesławcu we wspólnej pracy kierują się siedmioma zasadami Czerwonego Krzyża:

 

– Humanitarzym

– Bezstronność

– Neutralność

– Niezależność

– Dobrowolność

– Jedność i

– Powszechność

 

Owe zasady są wiążące dla wszystkich oddziałów i instytucji Czerwonego Krzyża  oraz ich członków.

 

 

2. Cel:

 

Oddział powiatowy Kreisverband Bautzen e.V. Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu zgodnie ze swoimi statutami działają na rzecz realizacji następujących celów.

 

– promowanie opieki i pomocy dla młodzieży i osób starszych

– promowanie ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof

– promowanie tolerancji, kultury i zrozumienia między narodami

 

3. Zadania

 

Powyższe cele zostaną osiągnięte przez następującą wspólną działalność:

-niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof

– promowanie ratownictwa

-wymiana doświadczeń grup doraźnej pomocy SEG, górskiego i wodnego pogotowia ratunkowego oraz  ochrony przed katastrofami

Przeprowadzenie wspólnych kursów szkoleniowych, ćwiczeń i zawodów

 

 

 

– Promowanie pracy z dziećmi i z młodzieżą

 

 

Założenie kół roboczych do nauki języków i wymiany kulturowej

 

Wymiana doświadczeń szkolnych kół i ruchu młodzieżowego Czerwonego Krzyża

 

Promowanie współpracy między placówkami dla dzieci i młodzieży

 

Organizacja i przeprowadzenie seminariów i imprez informacyjnych w obu miastach – Bautzen i Bolesławiec

 

 

 

4. Postanowienia końcowe

Strony są zgodne co do tego, że dana umowa w każdej chwili może zostać uzupełniona lub skorygowana. Finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zostanie uregulowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, przez strony w formie pisemnej.

 

 

Bolesławiec, 05.12.2012

 

 

Adam Fornal

Prezes Zarządu Oddziału

Rejonowego w Bolesławcu

Polski Czerwony Krzyż

 

 

Cezary Przybylski

Starosta Bolesławiecki

………………………………………………………………       

   Oddział Rejonowy Polskiego  Czerwonego   Krzyża

                                      w Bolesławcu

                           serdecznie zaprasza

                 12 maja 2012 roku   o godz. 12,00              

                                             na

          Czerwonokrzyski Bieg Uliczny

 Trasa biegu:    ul. Mickiewicza /start/ – Rynek –

                                 Plac J. Piłsudskiego /meta/

                   Zapisy w dniu 12 maja 2012 od godz. 11,30

                 na ul. Mickiewicza przed dawną siedzibą PCK

………………………………………………………………………………………….

FESTYN  POLSKIEGO CZERWONEGO                            KRZYŻA

ŻYJEMY I WYPOCZYWAMY BEZPIECZNIE

12 maja 2012 roku

CELE   FESTYNU:   Promocja edukacji w zakresie pierwszej  pomocy – zawody  pierwszej pomocy

                             Promocja  honorowego krwiodawstwa

Promowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Program festynu:

 

9.30-Losowanie numerów startowych dla drużyn biorących udział w zawodach I pomocy

10.00. Rozpoczęcie etapu rejonowego Mistrzostw pierwszej pomocy.

10.00  – 14,00  Pobór Krwi – ambulans

11.00  – 14,00 Biała sobota – nieodpłatne badania poziomu  glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego,

12.00. Czerwonokrzyskie Biegi Uliczne-

13.00 Wręczenie nagród dla zwycięzców biegów ulicznych.

14.0 0 Podsumowanie  zawodów pierwszej pomocy i wręczenie wyróżnień dla najlepszych drużyn.

13,00.Pokaz walki wręcz w wykonaniu uczniów Liceum Wojskowego z Lubomierza.

 

 • Stoisko Komendy Powiatowej Policji.
 • Stanowisko Straży Miejskiej – znakowanie rowerów.
 • Stoisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego Tulipan.
 • Stoisko OVB
 • Stanowisko nieodpłatnych  porad prawnych.

Scena muzyczna do 10,00do 15,00

……………………………………………………………………………………

Akcja charytatywna „Koszyczek Wielkanocny z PCK” przeprowadzona będzie w dniach 16-17 marca 2012 rok W tych dniach zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna na terenie miasta i marketów bolesławieckich. Z uzyskanych środków przygotujemy paczki wielkanocne.

 

W dniach 30 i 31 marca 2012 roku w marketach KAUFLAND i TESCO
Odbędzie się świąteczna zbiórka żywności .
Akcja prowadzona będzie w piątek od godziny 14,00 do 18,00
i w sobotę od godziny 12,00 do 18,00.

Do specjalnie oznakowanych koszy w sklepach można wkładać produkty:
Olej, cukier, ryż, słodycze, konserwy, herbatę, środki czystości , oraz inną żywność  o przedłużonym terminie ważności do spożycia

 •  Bolesławiec 3 kwietnia 2012

W czasie akcji charytatywnej pod  nazwą „ Koszyczek Wielkanocny z PCK” zebrano kwotę 1.688,27 zł.

Za uzyskane środki zakupiono artykuły spożywcze i przygotowano 50 paczek –  olej, kakao, cukier, ryż, pasztet, konserwa rybna, konserwa mięsna, krem czekoladowy, czekolada, herbata owocowa).

Paczki wydane zostały przez szkoły rodzinom potrzebującym.

Dziękujemy serdecznie klientom sklepów  Kaufland i Tesco, oraz młodzieży szkolnej za pomoc w przeprowadzeniu akcji.

 

17 grudnia 2010

Z okazji zbliżającej się Gwiazdki Życzliwości Zarząd Rejonowy PCK zorganizował wraz z telewizją lokalną AZARTSAT  na terenie ratusza  akcję poboru krwi.  W czasie akcji pobrano krew od 60 krwiodawców , którym serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy też dla ekipy pobierającej krew z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  z  Wałbrzycha  oraz Prezydenta Miasta Bolesławiec za udostępnienie pomieszczeń w ratuszu

W dniu 17 grudnia 2010 roku   odbył się etap rejonowy  XIX  „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia PCK”

Olimpiada odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publiczna w Bolesławcu przy ulicy Sądowej  udział zgłosiło  10 szkół.
Uczniowie rozwiązywali test z 30 pytania z zakresu ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia, zasad pierwszej pomocy.

Wyniki etapu rejonowego:

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I    miejsce       Aleksandra Jancelewicz          I Prywatne Gimnazjum
W Bolesławcu

II                      Marcin Sojka                 Gimnazjum Samorządowe  Nr 3
W Bolesławcu

III                    Marta Ziółkowska              Zespół Szkół  im.Unii Europejskiej
w Świętoszowie

Kategoria szkół  ponadgimnazjalnych:

I                       Adamo  Chitruk               Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1
W Bolesławcu

II                     Krzysztof  Nowak              Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych Bolesławcu

III                    Magdalena Pitek               II Liceum Ogólnokształcących
Bolesławcu

Polski Czerwony Krzyż w  Bolesławcu nagrodził wszystkich uczestników wręczając nagrody i dyplomu.
Osoby, które zajęły I miejsce wezmą udział w etapie okręgowym Olimpiady.

Ogłoszenie

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu  przeprowadził  akcję zbiórki publicznej  pn. „Pomagamy potrzebującym – osobom bezdomnym i ofiarom przemocy” na podstawie wydanej decyzji SO.V.5022-1/10 z dnia 10.02.2010 roku przez Prezydenta Miasta Bolesławiec –   termin akcji 10,12 i  listopada 2010 roku.
Razem uzyskano środki finansowe  w kwocie 4.858,69 złotych, koszty organizacyjne zbiórek  wyniosły 348,96  złotych (puszki kwestarskie 200 zł, znaczki kwestarskie 66,00 zł, reklamówki 72,96 zł,prowizje bankowe 10,00 zł)
Dochód w wysokości 4.509,73 zł przeznaczony zostanie na  potrzeby działalności placówek Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK  w Bolesławcu..
Ogłoszenie zamieszone zostało na stronie  www.pck.boleslawiec. org
W kweście wzięło udział 80 wolontariuszy.

W dniu  09 grudnia 2010 r. odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej Koncert dla Wolontariuszy, zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.

W czasie uroczystości wręczone zostały Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, które otrzymali:
Odznaką III stopnia zostali odznaczeni:
Krystyna Andres-Wędzina
Barbara Nalazek
Janusz Zieliński
Odznaką IV stopnia zostali odznaczeni:
GERT-RAINER Lachmana
Stanisław Brzozowski
Insp. Grzegorz Chirowski
Krzysztof Szymański.

Statuetki „Przyjaciela PCK 2010” przedstawiające samarytanina niosącego człowieka potrzebującego wykonane przez Czesława Matyjewicza pomocy otrzymali:
1. Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec
2. Piekarnia Pana Grzegorza Orawca
3. Fundacja Polska Miedź pan Krzysztof Kułacz
4. Pani Laura Słocka Przydróżna ZSOiZ
5. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej p.Władysław Bakalarz
6. Janina Majewska Pensjonat Janina
7. Antonia Kopała Oleńka
8. Telewizja AZART SAT w Bolesławcu
9. Piekarnia Adama i Piotra Niziałek
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Jadwiga Bobek
11. Młodzieżowy Dom Kultury – Marek Łętowski
12. Państwowa Szkoła Muzyczna – Leszek Żyzny
13. Piekarnia Państwa Stanisława i Zdzisław Berezowskich
14. Cukiernia Państwa Kruk

Odznaczono również przyjaciół, którzy w różnorodnej formie pomagali organizować przedsięwzięcia PCK o charakterze socjalnym, edukacyjnym, oświatowym i humanitarnym. Takie wyróżnienie otrzymali m.in.
Dorota Czerwińska firma Avon
Hanna Tarnowska Warta ul Ogrodowa
Ewa Słonina – Dom Środowiskowy
Joanna Ziółkowska – Warsztaty Terapii Zajęciowej
Małgorzata Tubaj
Małgorzata Plis, Dorota Biernat, Anna Nowak z Pierogowego Rekordu-wolontariuszki z ZSOiZaw
Kamila i Jan Chromińscy
Michał Nierzewski – Carrefour
Agnieszka Cyza – Kaufland

Szczególne podziękowania oraz słowa uznania dla młodszych wolontariuszy, bez których nie mogłoby się odbyć duża ilość działań PCK. Ogromne podziękowania oraz pamiątkowe serca otrzymali między innymi:
Jakub Kulpa
Monika Antoniewicz
Mateusz Kluwak
Martyna Ferlewicz
Daria Kozłowska
Kamila Kredkowska
Bartosz Drozdek i Zespół ARTYKUŁ
Łukasz Milde i Zespół FIRE SHOW.
Wszyscy zaproszeni goście wysłuchali program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły muzycznej pod kierownictwem pana Aleksandra Samostrokowa. Rewelacyjny okazał się koncert na dwa fortepiany, Rondo F. Szopena wspaniale podkreśliło nastrój wieczoru.

27 listopada 2010 roku 88  dzieci bawiło się na zabawie integracyjnej w auli Szkoły Muzycznej w Bolesławcu .
Dzieciaki bawiły się znakomicie – wróżby andrzejkowe, malowanie twarzy, loty na miotle, konkursy z nagrodami to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury.Uczestnicy zabawy szaleli przy muzyce a w przerwie
zajadali się pysznymi ciastami i owocami popijając owocową herbatką.Po szaleństwach usiadły spokojnie , aby zjeść pizzę a dokładkom nie było końca. Pani Janina Piestrak – Babijczuk  poczęstowała wszystkie dzieci słodyczami.
Organizatorem zabawy był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu,który po raz ósmy zaprosił dzieci z Bolesławca – z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych oraz z Osiedla Kościuszki II – i z terenu powiatu. Dzieciaczkami  z Osiedla Kościuszki  zaopiekowały się Panie z Klubu Osiedlowego  –  zapewniając im transport i opiekę w czasie zabawy.
Zabawa odbyła  się dzięki  pomocy Pana Leszka Żyznego – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej , instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, wolontariuszy PCK z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Jakubowi Kulpie z Gimnazjum Samorządowego nr 1 . Po raz pierwszy wystąpił zespół muzyczny AKCENT.
Realizację zadania  wsparła Gmina Miejska Bolesławiec kwotą 1.000 złotych. Całość zadania  to kwota 4.000 złotych
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc przy organizacji zabawy.

„DZIECI – DZIECIOM”

Polski  Czerwony Krzyż w Bolesławcu po raz kolejny organizuje  zabawę integracyjną dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu bolesławieckiego.
Zabawa odbędzie się  27 listopada 2010 roku  o godz.10,00 w auli Szkoły Muzycznej w Bolesławcu.
Zwracamy się z apelem do uczniów szkoły o przygotowanie 10 paczek dla  dzieci ( słodycze, maskotki, środki czystości szampon, mydełko ) i wręczenie ich podczas zabawy.

W dniu 09 października 2010 roku odbyły się zawody pierwszej pomocy pod nazwą „MAŁY  RATOWNICZEK”.
Koordynatorem zawodów była Pani Anna Ostaszewska.
Udział w zawodach wzięło  10 zespołów 5 osobowych  tym :
•    Szkoły  podstawowe –   SP nr 2, SP nr 3 i  nr  4 z Bolesławca, SP w Osiecznicy , SP Świętoszowa,
•      gimnazjum  ( I  Prywatne w Bolesławcu ,  II Prywatne Gimnazjum, Zespół Szkół ze  Świętoszowa   , Zespół Szkół w Osiecznicy  ,  GS nr 3 w Bolesławcu).
Celem zwodów było wzmacnianie procesu edukacji dzieci poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa  i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Wyniki zawodów.:
Kategoria szkół podstawowych:

I miejsce   SP nr 4 w Bolesławcu
II                Zespół Szkół im.Unii Europejskiej w Świętoszowie
III              Zespół Szkół im.J.Pawła II   w Osiecznicy
IV             Szkoła Podstawowa  nr 3  w Bolesławcu
V              Szkoła Podstawowa  nr 2 w Bolesławcu

GIMNAZJA:

I miejsce        Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu
II                    Zespół Szkół im.J.Pawła II  w Osiecznicy
III                   I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu
IV                  Zespół Szkół im.Unii Europejskiej w Świętoszowie
V                    II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu

Najlepsze zespoły w swojej kategorii  otrzymaył nagrody rzeczowe  – plecaki  i  puchar.
Pozostałe zespoły otrzymały podziękowania za udział w zwodach. Gościem zawodów był Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz dla ratowników SP ZOZ w Bolesławcu.
Nagrody i poczęstunek ufundował Polski Czerwony Krzyż w  Bolesławcu.

Akcja charytatywna  PCK „Światowy dzień walki z głodem”

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu po raz kolejny włączył  „Kampanię  walki z głodem” i w dniach 15-16 października 2010  roku  przeprowadził  akcję, mającej na celu uświadomienie społeczeństwu o istniejącym zjawisku  jakim jest głodująca ludność na świecie.

W piątek i sobotę młodzież szkolna  kwestowała w marketach  i  na ulicach miasta. W sobotę w centrum miasta Rynku wolontariusze, członkowie i pracownicy PCK rozprowadzali pozyskane od piekarzy i cukierników pieczywo, ciasto i bułki.
Restauracja „Starówka” ugotowała z powierzonych produktów pyszną grochówkę oraz  przekazała swój wyrób  -gulasz bałkański.
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Tulipan” wspomogli nasza akcję częstując mieszkańców pajdą chleba ze smalcem  i ogórkiem kiszonym –pycha.
Mieszkańcy miasta ustawili się w kolejkę za pierogami zrobionymi przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu  2.000 sztuk – pyszne.
W akcje włączyły się pielęgniarki z SP ZOZ Bolesławiec bezpłatnie badały pomiar ciśnienia krwi oraz rozprowadzały informacje o zapobieganiu choroby – cukrzycy.
Na stoisku AVON można była wylosować nagrody i się upiększyć , Pani Dorota Czerwińska sponsorowała wyrób pierogów.
Muzykant Janek umilał czas pobytu na ryneczku grając na akordeonie.
Słoneczna pogoda i piękna idea pomocy i wsparcia PCK przyciągnęła bardzo wielu ludzi.
Uzyskano środki finansowe  w kwocie 4.337,33 złotych . Koszt organizacji akcji wyniosły 126 zł .Dochód z akcji przeznaczony jest dożywianie osób  bezdomnych,  dzieci oraz  paczki świątecznie.
Udział w akcji wzięło  około 100 wolontariuszy.
Wszystkie produkty zostały pozyskane  od sponsorów – piekarzy  i cukierników bolesławieckich i z powiatu, Hurtowni „BIGPOL”, Masarni Henryka Biegały z Łazisk, Hurtowni „Techbol” za co gorąco dziękujemy.
Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych upiekli z tej okazji ciasta – dziękujemy.
Szczególne podziękowania dla Pana Stanisława Brzozowskiego i właścicieli restauracji „Starówka”,  dla nauczycieli ZSOiZ i uczniów, MOSiR w Bolesławcu.
W akcję włączyli się  honorowi dawcom krwi K.Sutryk, R.Bodak, L.Czajkowski oraz mieszkańcy Schroniska dla Osób  Bezdomnych.
Ogromne podziękowania dla młodzieży i wszystkich osób, które nas wspomogły finansowo. Dziękujemy serdecznie.

W dniu 16 września 2010 roku  w Świdnicy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przyznało po raz XIV  Dolnośląski Klucz Sukcesu.
W kategorii najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa wśród nominatów znalazły się : Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Bolesławcu, Stowarzyszenie  Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich , Stowarzyszenie Przedsiębiorców  Kąteckich , Towarzystwo Pomocy im . Św. Brata Alberta , Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy .
Laureatem w tej kategorii został
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Bolesławcu .

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu w dniach 10- 11września 2010  roku  przeprowadził  akcję charytatywną  pn. „WYPRAWKA  DO ŻAKA” .
Akcja polegała na zbiórce publicznej na terenie miasta i w bolesławieckich  marketach . Udział w akcji wzięła młodzież PCK  ponad 50 osób.
Zebrane środki  w kwocie 4.678,25 złotych, przeznaczone zostaną  na ZAKUP PRZYBORÓW I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH dla uczniów.

10.08.2010
W dniu wczorajszym ZR PCK zorganizował transport dla powodzian z Miłoszowa. Przekazano środki czystości .wodę oraz żywność na sumę 5414,40 zł.

13.08.2010
Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu w dniu 12 sierpnia 2010 roku przekazał na ręce pani Marii Maliszewskiej Sołtysa  Świecia dary dla powodzian  na ogólną sumę 7742,33 zł .   Dary  /odzież, środki czystości, artykuły spożywcze,  wiaderka, kołdry oraz woda/ zostały zebrane na terenie  naszego miasta   za co  serdecznie dziękujemy mieszkańcom.

18.08.2010
Przekazaliśmy żywność, środki czystości, wodę ,meble dla powodzian w Oławie, Opolu , Miłoszowie , Świecia koło Miłoszowa oraz z Nowogrodzca o wadze 4183,5 kg na ogólną sumę  33 741,70 zł

W dniach 9 -14 sierpnia zebraliśmy na terenie miasta 4 483,92 zł  za które zostaną kupione  między innymi łopaty, wiadra i buty gumowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy pomogli oraz wolontariuszom.

09.08.2010
Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu informuje o zbiórce darów dla powodzian. Codziennie w godzinach 10,00-19,00 będzie stał oznakowany bus  PCK pod Carrfurem.
Dary można też przynosić do siedziby PCK przy ulicy 1000 lecia 32

10.08.2010
W dniu wczorajszym ZR PCK zorganizował transport dla powodzian z Miłoszowa. Przekazano środki czystości .wodę oraz żywność na sumę 5414,40 zł.

13.08.2010
Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu w dniu 12 sierpnia 2010 roku przekazał na ręce pani Marii Maliszewskiej Sołtysa  Świecia dary dla powodzian  na ogólną sumę 7742,33 zł .   Dary  /odzież, środki czystości, artykuły spożywcze,  wiaderka, kołdry oraz woda/ zostały zebrane na terenie  naszego miasta   za co  serdecznie dziękujemy mieszkańcom.

18.08.2010
Przekazaliśmy żywność, środki czystości, wodę ,meble dla powodzian w Oławie, Opolu , Miłoszowie , Świecia koło Miłoszowa oraz z Nowogrodzca o wadze 4183,5 kg na ogólną sumę  33 741,70 zł

W dniach 9 -14 sierpnia zebraliśmy na terenie miasta 4 483,92 zł  za które zostaną kupione  między innymi łopaty, wiadra i buty gumowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy pomogli oraz wolontariuszom.

PODPISANO POROZUMIENIE

<Artylerzyści będą współpracować z PCK
Celem porozumienia ma być m.in. upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W poniedziałek, 21 czerwca, odbyło się podpisanie umowy o współpracy między 23 Śląską Brygadą Artylerii a Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu. Celem porozumienia, podpisanego przez pułkownika Jarosława Kraszewskiego, dowódcę 23 ŚBA, i Adama Fornala, prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu, ma być m.in. upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Specjaliści z PCK zorganizują szkolenia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a Brygada będzie wspierać realizację celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża służących obronności i bezpieczeństwu obywateli.
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród żołnierzy i pracowników wojska przyczyni się zarówno do popularyzowania wiedzy na temat prawa humanitarnego i udzielania pierwszej pomocy, jak i do propagowania honorowego krwiodawstwa i bezpiecznego stylu życia.