Dary dla PCK

Społeczność uczniowska z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespoły Szkół Elektronicznych w Bolesławcu podzieliła się nadmiarem żywności, którą przekazali dla osób bezdomnych przebywających w schronisku PCK w Bolesławcu. Było bardzo dużo pierogów, owoców, napoi i ciasta. Piękna inicjatywa.
Dzień wcześniej podzielili się z nami harcerze z hufca bolesławieckiego. Cudowne gesty młodych ludzi.
DZIĘKUJEMY w imieniu własnym i podopiecznych.
Z okazji tak wyjątkowych chwil życzę Wam abyście nie zatracili tego co w święta najważniejsze i byście choć na chwile się zatrzymali i oddali zadumie.
Wesołych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dary dla PCK została wyłączona

Dzieci Dzieciom – uczniowie bolesławieckich szkół obdarowali dzieci niepełnosprawne.

„Dzieci Dzieciom” – uczniowie bolesławieckich szkół obdarowali dzieci niepełnosprawne.

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu w listopadzie br.prowadził akcję charytatywną pn. „Dzieci Dzieciom”.
W szkołach bolesławieckich uczniowie zbierali słodycze, artykuły szkolne, środki higieny osobistej, maskotki i inną żywność.
Z zebranych artykułów zrobiliśmy 62 paczki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu bolesławieckiego, które zostały wręczone na Zabawie Integracyjnej w dniu 19 listopada 2016 roku w szkole muzycznej w Bolesławcu. Nie były to jedyne paczki.
Dziękujemy serdecznie nauczycielom i uczniom szkól za włączenie się w akcję, dzięki której inne dzieci mogły być hojnie obdarowane:
 Szkoła Podstawowa nr 4
 Miejski Zespół Szkół 1
 Miejski Zespół Szkół 2
 Miejski Zespół Szkół 3
 Gimnazjum Samorządowe Nr 2
 Zespół Szkół Elektronicznych
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 II Liceum Ogólnokształcące
 ZSOIZ
D Z I E K U J Ę M Y

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzieci Dzieciom – uczniowie bolesławieckich szkół obdarowali dzieci niepełnosprawne. została wyłączona

Szczęśliwe dzieci

INFORMACJA

W dniu 19 listopada 2016 roku Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu zorganizował zabawę integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych z terenu całego powiatu bolesławieckiego. Gościła nas Państwowa Szkoła Muzyczna w Bolesławcu przy ulicy Grunwaldzka 1.
We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Bolesławca i powiatu bolesławieckiego zaproszono 60 dzieci wraz z opiekunami.
Zespół muzyczny Versus zadbał o dobrą muzykę i bardzo dobrą zabawę.
Dla wszystkich uczestników zabawy PCK przygotował ciepły posiłek -pizzę, ciasto, owoce, słodycze , napoje . Wszystkie dzieci otrzymały po dwie paczki ze słodyczami. Dzięki przeprowadzonej w szkołach akcji „Dzieci dzieciom” dzieci mogły otrzymać drugą paczkę.
Wolontariusze- młodzież szkolna z Zespołu Szkół Elektronicznych zadbała ,aby wszystkie dzieci bawiły się dobrze ,prowadzili gry i konkursy z nagrodami. Młodzież pomagała przy przygotowaniu stołów z poczęstunkiem .
Przy realizacji zadania współpracowaliśmy z ośrodkami pomocy społecznej , Państwową Szkołą Muzyczną, , wolontariuszami .
Całość zadania wyniosła – 4.049,87 zł
Zadanie wsparła :
 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ze środków PFRON kwota 2.400 zł.
 Gmina Miejska Bolesławiec kwotą 500 zł
 Gmina Osiecznica kwotą 500
 PCK Oddział w Bolesławcu kwota 649,87 zł

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli PCK zorganizować po raz 13 zabawę dla pięknych dzieci.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szczęśliwe dzieci została wyłączona

Dzieci niepełnosprawne będą się bawić razem z PCK

W dniu 19 listopada 2016 roku w sali szkoły muzycznej w Bolesławcu zorganizowana będzie zabawa dla dzieci niepełnosprawne z miasta i powiatru bolesławieckiego.
Udział weźmie 60 dzieci oraz opiekunowie.
Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzić będzie konkursy, gry i zabawy i wspólnie z wszystkimi dziećmi będą się bawić. Zabawa przeplatana będzie konkursami i wróżbami andrzejkowymi.
Dla wszystkich uczestników zabawy PCK przygotuje ciepły posiłek, ciasto, owoce, słodycze , napoje.
Wszystkie dzieci otrzymują paczki ze słodyczami i maskotkami.
Wolontariusze- młodzież szkolna zadba o dobrą zabawę dla wszystkich dzieci, pomoże przy poczęstunku i obsłudze szatni. Na scenie wystąpi zespół muzyczny.
Środki finansowe na organizacje zabawy przekazali Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ze środków PFRON kwotę 2.400 zł, Gmina Osiecznica kwotę 500 zł. oraz Prezydent Miasta Bolesławiec kwotę 500 złotych. Pozostałe środki zapewni PCK w Bolesławcu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzieci niepełnosprawne będą się bawić razem z PCK została wyłączona

Udana akcja PCK pod hasłem alka z Głodem

W dniu 15 października 2016 roku w Bolesławcu odbywała się akcja pod hasłem Światowy Dzień Walki z Głodem. Bolesławiecki Oddział PCK od ponad 10 lat organizuje akcje na Rynku bolesławieckim . Rozprowadza pozyskaną żywność – chleb, pierogi, grochówkę, zupę gulaszową i żurek.W akcji pomagają nam młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych , członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy JW 11 45 i Klubu Miejskiego HDK oraz mieszkańcy schroniska PCK w Bolesławcu. Uzyskano kwotę 1.172,43 złotych ,która zostanie przeznaczona na dożywianie osób bezdomnych.
Akcje wspomogły restauracje : Piwnica Paryska i Kurna Chata. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Bogdanowi Nowakowi , piekarzom z Bolesławca , Warty Bolesławieckiej , uczniom i nauczycielom z ZSOiZ w Bolesławcu oraz Pani Krystynie Andres-Wędzinie i jej uczennicom.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Udana akcja PCK pod hasłem alka z Głodem została wyłączona

Nauka z zakresu pierwszej pomocy

Zapraszamy na szkolenia
Ty też możesz uratować ludzkie życie!
Zapisz się na kurs pierwszej pomocy PCK!
Kurs PODSTAWOWY (16h)
Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu dwóch dni. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 16-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• Ocena stanu poszkodowanego.
• Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
• Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
• Postępowanie w przypadku urazów.
• Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
• Ewakuacja poszkodowanego.
Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach liczących do do 20 osób). Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.
Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje EUROPEJSKI certyfikat ukończenia kursu.
KOSZT KURSU 155 zł / os
ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL
LUB TELEFONICZNIE 75 735 25 22
boleslawiec@pck.org.pl
Zajęcia odbywają się w siedzibie PCK przy ul. Al. Tysiąclecia 32d/4 w Bolesławcu lub w siedzibie firmy.

Kurs ELEMENTARNY (5h)
Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest zwykle w grupach liczących do 20 osób.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu 5-godzinnego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• Ocena stanu poszkodowanego.
• Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
• Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
• Postępowanie w przypadku urazów.
• Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
• Ewakuacja poszkodowanego.
Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach.
Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
Kurs ten spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy.
KOSZT KURSU: 90 zł / os
ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL
LUB TELEFONICZNIE 75 735 25 22
boleslawiec@pck.org.pl
Zajęcia odbywają się w siedzibie PCK przy ul. Al. Tysiąclecia 32d/4 w Bolesławcu lub w siedzibie firmy.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nauka z zakresu pierwszej pomocy została wyłączona

Kampania Walki z Głodem w Bolesławcu

KAMPANIA WALKI Z GŁODEM
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
– informacja prasowa początkowa

Szanowni Państwo,

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bolesławcu przekazuje Państwu informacje dotyczącą Kampanii Walki z Głodem realizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem. Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie jej pośród mieszkańców naszego miasta. Bliższe informacje możecie Państwo uzyskać w biurze Oddziału PCK, pod numerem 75 735 25 22.

Od kilku lat, w związku ze Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem, przypadającym 15 -16 października, Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem. Jej celem jej pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci i osób bezdomnych naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i narastającą pauperyzacją społeczeństwa. Drugim, równie istotnym wyzwaniem, jest uświadomienie mieszkańcom Polski, że głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach.

W ramach „Kampanii walki z głodem PCK” wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Wielkim powodzeniem – a co za tym idzie wymiernymi efektami finansowymi – cieszy się sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, iż Polski Czerwony Krzyż jest pierwszą organizacją w tej części Europy prowadzącą tak szeroko zakrojone działania w związku z dużą z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom PCK do tej kampanii przyłączyło się 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano Kampanii Międzynarodowej.

W ramach tegorocznej „Kampanii walki z głodem PCK” działania Polskiego Czerwonego Krzyża będą prowadzone na terenie całego kraju. Również w naszym mieście planujemy podjąć działania:
15 października 2016 od godz. 9,,00 14,00 w Rynku rozdawana będzie pozyskana żywność- (gorąca grochówka, pierogi pieczywo, ciasto) młodzież szkolna oraz wolontariusze będą kwestować na ulicach naszego miasta –

Wszystkie pozyskane w ramach Kampanii środki finansowe przekażemy na akcję dofinansowania obiadów w szkolnych stołówkach oraz na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK w Bolesławcu. Wszystkich, którym nieobca jest idea pomocy wzajemnej i działalności społecznej serdecznie zapraszamy.

Z a p r a s z a m y

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kampania Walki z Głodem w Bolesławcu została wyłączona

Mały Ratowniczek po raz kolejny

6 czerwca 2016 roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu przy współudziale CIK Orzeł zorganizował zawody pierwszej pomocy dla dzieci szkół podstawowych.
Udział wzięły zespoły trzyosobowe osobowe z Bolesławca, Nowogrodźca, Osiecznicy i Świętoszowa.
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze Świętoszowie
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 z Bolesławca
III miejsce Szkoła Podstawowa z Osiecznicy.
Puchar otrzymał maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.
Komisja sędziowska bardzo wysoko oceniała umiejętności dzieci.
Zwycięskie zespoły oprócz pucharów otrzymały nagrody ufundowane przez PCK w Bolesławcu. Puchary ufundował pan Zbigniew Herbut.
Dziękujemy serdecznie pani Annie Tarnachowicz , Panu Janowi Blacha opiekunom i pozorantom. Dziękujemy Panu Jackowi Dudyńskiemu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Mały Ratowniczek po raz kolejny została wyłączona

Polski Czerwony Krzyż w oczach dzieci

W dniu 20 maja 2016 roku został przeprowadzony II Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Konkurs przeznaczony był dla przedszkoli i szkół podstawowych. Udział wzięły 4 przedszkola i dwie szkoły z terenu Bolesławca. Przegląd miał na celu rozwijanie działalności artystycznych, edukacji zdrowego stylu życia , promowanie idei Czerwonego Krzyża.
Wyniki konkursu”
I miejsce – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4
II miejsce – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7
III miejsce – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5
Wyróżnienia dla Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4.
Dziękujemy bardzo dzieciom i opiekunom zespołów za trud i zaangażowanie.

Przegląd przeprowadzony był we współpracy i uprzejmości „CIK ORZEŁ”. Dziękujemy serdecznie za pomoc.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Polski Czerwony Krzyż w oczach dzieci została wyłączona

Czerwony Krzyż bez tajemnic – podsumowanie konkursu

PODSUMOWANIE
etapu rejonowy Konkursu pn.„Czerwony Krzyż bez tajemnic”
Etap rejonowy konkursu pn.”Czerwony Krzyż bez tajemnic” odbył się w dniu 18 maja 2016 roku Zespole Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Bolesławcu przy ul.K.Paryskiej.
Organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Zgłosiło się sześć zespołów trzyosobowych.

Cele Konkursu:
1.Popularyzacja idei czerwonokrzyskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2.Poszerzanie wiedzy w zakresie oświaty zdrowotnej młodzieży i pierwszej pomocy.
3. Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej, prac wolontariackiej .

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 przy MZS nr 2 w Bolesławcu .Zespół w składzie :Mateusz Molenda, Mateusz Sudół, Michał Maczyński. Opiekun Pani Agata Zawadzka

II miejsce – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie Zespół w składzie – Bąk Karolina, Klimek Milena, Karol Speina . Opiekun Pani Krystyna Kolbusz.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 W Bolesławcu – zespól w składzie: Julia Słota,.Natialia Gorlach, Magda Bielak . Opiekun zespołu Pani Renata Musiał.

Pozostałe miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa w Osiecznicy, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu.

Nagrodę ufundował Oddział Rejonowy PCK W Bolesławcu. Zespoły otrzymały dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował Polski Czerwony Krzyż i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu -współorganizatora Konkursu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Czerwony Krzyż bez tajemnic – podsumowanie konkursu została wyłączona