Zarząd

Skład  Organów PCK w Bolesławcu:

  • Zbigniew Herbut  – Prezes Zarzadu Rejonowego PCK w Bolesławcu
  • Anita Sałaciak – Wiceprezes ZOR PCK
  • Jacek Myśliwiec – członek

Rejonowa Komisja Rewizyjna

  • Teresa Zielińska – przewodnicząca