Zarząd

>Skład  Organów PCK w Bolesławcu na okres kadencji 2016-2020
Zbigniew Herbut – Prezes Zarzadu Rejonowego PCK w Bolesławcu
Grzegorz Prystupa – Wiceprezes ZOR PCK
Anna Tarnachowicz – członek
Zygmunt Myśliwiec – członek

Rejonowa Komisja Rewizyjna

Maria Tarczyńska – przewodnicząca

Kazimiera Stasiak – członek