Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Ty też możesz uratować ludzkie życie

Szkolenia prowadzimy w oparciu o 16-godzinny program stosowany z powodzeniem od wielu lat w Europie Zachodniej, który obejmuje zarówno teorię jak i ćwiczenia praktyczne. Program ten posiada certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy zatwierdzony przez Federacje Czerwonego Krzyża w Paryżu, uznający jego zgodność ze standardami Unii Europejskiej. Certyfikat potwierdza zawartość merytoryczną kursu, zrealizowanie materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia oraz spełnienie wymagań stawianych uczestnikom

Zajęcia prowadzimy w grupach liczących około 11-15 osób.

Nasi Instruktorzy są przeszkoleni zgodnie z zasadami Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy a kurs prowadzony jest metodą seminaryjną – wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pozoracji ran i urazów. kursu.

Szkolenia prowadzimy w siedzibie PCK przy ul. Al.Tysiaclecia 32a w Bolesławcu lub w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego.

Płatności za kurs dokonujemy przed kursem w kasie PCK lub przelewem na konto.

 

Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy: 16 –godzinny

Koszt kursu 155,00 zł brutto/osoba

Kurs obejmuje tematy:

– Sytuacje zagrażające życiu

– Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

– Zasady udzielania pierwszej pomocy

– Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym

– Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu

– Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia

– Czynności ciała człowieka

– Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny- pierwsza pomoc

– Atak serca – pierwsza pomoc

– Oparzenia i rany – pierwsza pomoc

– Obrażenia kręgosłupa – pierwsza pomoc

– Urazy brzucha – pierwsza pomoc

– Urazy klatki piersiowej- pierwsza pomoc

– Sposoby ewakuacji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia

– Ćwiczenia PPŻ/Podstawowe Podtrzymywania Życia

Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat.

Kurs elementarny (5h)

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu elementarnego kursu Pierwszej Pomocy.

Kurs ten spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy.

Cena: 95 zł brutto/osoba

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – nr tel. 75 7323158, w godz. 8.00-15.00

Wszelkie pytania dotyczące organizacji kursów oraz sprzedaży kart ICE uzyskają Państwo w biurze

PCK w Boleslawcu
Al.Tysiąclecia 32a
tel: 75 732 31 58,
e-mail: boleslawiec@pck.org.pl

Danuta Zielińska: +48 505 133 473

Wszystkich natomiast zachęcamy do zaopatrzenia się w kartę ICE, która ułatwia służbom medycznym kontakt z bliskimi poszkodowanego. Więcej informacji o ICE znajdziecie Państwo w osobnej ofercie Polskiego Czerwonego Krzyża.