Oddział Rejonowy PCK

Organizacja pozarządowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 276)

Polski Czerwony Krzyż
Dolnośląski Oddział Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, Zarząd  Oddziału Rejonowego w Bolesławcu

  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000225587

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec  ul.: Aleja Tysiąclecia 32d/4

tel./fax:  75 735 25 22

e-mail:   : boleslawiec@pck.org.pl

Numer rachunku Bank Millennium :35 1160 2202 0000 0005 0954 5054

NIP: 896-10-00-287   
REGON: 007023731

 

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania :

  •  Zbigniew Herbut –  Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu
  • Anita Sałaciak – Wiceprezes Zarządu  Oddziału Rejonowego  PCK w Bolesławcu
  • Edyta Rutyna – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK  w Bolesławcu