Aktualności

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu  na działalność Schroniska dla Osób Bezdomnych otrzymał 350.000 złotych od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Na działalność Punktu Wsparcia Rodzin  PCK otrzymał  dotację w wysokości 3.000 złotych.

W roku 2018 Zarząd Oddziału Rejowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu otrzymał 380.000 złotych dotacji na prowadzenia Schroniska dla Osób Bezdomnych od Gminy Miejskiej w Bolesławcu.
Placówka zapewnia 38 łózek dla mieszkańców Bolesławca i całego powiatu bolesławieckiego.

W dniach 7- 8 kwietnia 2017 roku na terenie miasta Bolesławiec i w markecie INTERMARCHE prowadzona była akcja charytatywna GODNE DZIECIŃSTWO. Młodzież z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Nr 1 zebrała łącznie kwotę 1.805,64 złotych.
Dziękujemy serdecznie młodzieży szkolnej, kierownictwu marketu i wszystkim osobom, które zasiliły konto PCK.Zebrane środki przeznaczone są w całości na działalność statutowa PCK w Bolesławcu.
Życzy Państwu spokojnych i miłych ŚWIAT.

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu w dniu 10 maja 2014 r. przeprowadził etap rejonowy Ogólnopolskich  Mistrzostw Pierwszej Pomocy , które  rywalizowały  o pierwsze miejsce i wyjazd na etap okręgowy Mistrzostw . Na utworzonych 4 stacjach urazowych młodzież  wykazywała się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy a na stacji TESTY  z wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Nagrodzono trzy najlepsze zespoły pucharami i nagrodami indywidualnymi.

I miejsce     Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu – opiekun Renata Świeca,

II  miejsce   Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu – opiekun Jacek Nesler,

III miejsce   II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu  – opiekun Mieczysław Szwed.

Pozorantami była młodzież z Gimnazjum Samorządowego nr 3 pod opiekunką p.Joanny Kutryby. Sędziami zawodów byli ratownicy medyczni , Katarzyna i Paweł Ostrowscy , Jan Blacha, Anna Jaworska Grzegorz Prystupa.

Pozorantami  na stacjach urazowych byli uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 3 w Bolesławcu pod opieką Pani Joanny Kutryby.

Nagrody ufundował 3 Oddział Banku Zachodniego WBK  ul.Asnyka w Bolesławcu, szczególne podziękowania dla dyrektor Pani Elżbiety Ambroży.

Wszyscy uczestnicy poczęstowani byli  grochówką, kiełbaską i napojami.Zespół, który zajął I miejsce reprezentować będzie Bolesławiec w etapie okręgowym Mistrzostw 31 maja 2014 roku w Świdnicy.

Zakładane  rezultaty zostały osiągnięte  :

  • Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy i zachęcenie społeczeństwa do podnoszenia poziomu swoich umiejętności w szczególności wśród młodzieży
  • Promocja działań i idei czerwonokrzyskich.
  • Kształtowanie postaw „fair plair” w czasie  rywalizacji.
  • Ujednolicenie standardów pierwszej pomocy wdrażanych  na kursach PCK i zajęciach lekcyjnych  w szkołach.
  • Wzrost skuteczności reagowania na wypadek zagrożeń i nagłych zdarzeń (ulegnie zmniejszeniu śmiertelność ofiar wydatków).
  • Wzrost poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.
  • Przełamanie bariery strachu przed udzieleniem  pierwszej pomocy .
  • Wzrost poziomu świadomości uczniów i nauczycieli o potrzebie edukacji przedmedycznej,
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie.
  • Kształtowanie  zdolności podejmowania nagłych decyzji i konstruktywnego myślenia w sytuacjach nagłych i trudnych.

        

 …………………………………………………………………………………………………………….

W dniach 11 – 13 kwietnia 2014 roku młodzież PCK  wzięła udział w akcji „Koszyczek Wielkanocny z PCK”.Akcja prowadzona w marketach i w mieście , zebrano kwotę 2.560,98 złotych. Oddział Rejonowy PCK zakupił 50 paczek po 50 złotych (olej, cukier, kakao, czekolada, kawa, herbata, konserwy, słodycze, nutella. Paczki otrzymały rodziny potrzebujące (szkoły wytypowały rodziny).

…………………………………………………………………………………………………………….

Ty też możesz uratować ludzkie życie 

                                                   OFERTA KURSU

Zajęcia prowadzimy w grupach liczących około 11-15 osób.     Nasi Instruktorzy są przeszkoleni zgodnie z zasadami Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy a kurs prowadzony jest metodą seminaryjną – wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pozoracji ran i urazów.

Szkolenia prowadzimy  w siedzibie PCK przy ul. Al.Tysiąclecia 32a w Bolesławcu lub  w miejscu udostępnionym przez ZLECAJĄCEGO .

Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy:  16 –godzinny

Koszt kursu 155,00 zł brutto/osoba

Kurs obejmuje tematy:

– Sytuacje zagrażające życiu

– Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

– Zasady udzielania pierwszej pomocy

– Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym

– Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu

– Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia

– Czynności ciała człowieka

– Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny- pierwsza pomoc

– Atak serca – pierwsza pomoc

– Oparzenia i rany – pierwsza pomoc

– Obrażenia kręgosłupa – pierwsza pomoc

– Urazy brzucha – pierwsza pomoc

– Urazy klatki piersiowej- pierwsza pomoc

– Sposoby ewakuacji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia

– Ćwiczenia PPŻ/Podstawowe Podtrzymywania Życia

Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat.

Certyfikat potwierdza zawartość merytoryczną kursu, zrealizowanie materiału dydaktycznego wykorzystywanego podczas szkolenia oraz spełnienie wymagań stawianych uczestnikom.

 Kurs elementarny  pierwszej pomocy (5h)

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu elementarnego kursu Pierwszej Pomocy.

Kurs ten spełnia wymagania zawarte w art. 209 Kodeksu Pracy.

Cena: 95 zł brutto/osoba

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – nr tel. 75 7323158, w godz. 8.00-15.00

Wszelkie pytania dotyczące organizacji kursów oraz sprzedaży kart ICE uzyskają  Państwo w biurze

PCK w  Bolesławcu Al. Tysiąclecia 32d/4

nr tel: 75/ 735 25 22

e-mail: boleslawiec@pck.org.pl

Wszystkich natomiast zachęcamy do zaopatrzenia się w kartę ICE, która ułatwia służbom medycznym kontakt z bliskimi, którzy ulegli wypadkowi. Więcej informacji o ICE znajdziecie Państwo w osobnej ofercie Polskiego Czerwonego Krzyża.

………………………………………………………………………………………