Dotacje w 2021 roku

przez | 14 września 2021

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu w 2021 roku otrzymał dotacje z Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadania;

  1. Prowadzenie Schroniska dla osób Bezdomnych w kwocie 330.000 złotych , wkład własny 33.000 złotych.
  2. Prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin – nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna w kwocie 3.000 złotych.