Kampania Walki z Głodem w Bolesławcu

KAMPANIA WALKI Z GŁODEM
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
– informacja prasowa początkowa

Szanowni Państwo,

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bolesławcu przekazuje Państwu informacje dotyczącą Kampanii Walki z Głodem realizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem. Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie jej pośród mieszkańców naszego miasta. Bliższe informacje możecie Państwo uzyskać w biurze Oddziału PCK, pod numerem 75 735 25 22.

Od kilku lat, w związku ze Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem, przypadającym 15 -16 października, Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz walki z głodem. Jej celem jej pozyskanie środków na dożywianie najbiedniejszych dzieci i osób bezdomnych naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i narastającą pauperyzacją społeczeństwa. Drugim, równie istotnym wyzwaniem, jest uświadomienie mieszkańcom Polski, że głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi, ale również w polskich domach.

W ramach „Kampanii walki z głodem PCK” wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Wielkim powodzeniem – a co za tym idzie wymiernymi efektami finansowymi – cieszy się sprzedaż pozyskanego wcześniej pieczywa. Istotne znaczenie ma również fakt, iż Polski Czerwony Krzyż jest pierwszą organizacją w tej części Europy prowadzącą tak szeroko zakrojone działania w związku z dużą z biedą i ubóstwem. Dzięki staraniom PCK do tej kampanii przyłączyło się 12 państw z regionu Europy Środkowej i uzyskała ona miano Kampanii Międzynarodowej.

W ramach tegorocznej „Kampanii walki z głodem PCK” działania Polskiego Czerwonego Krzyża będą prowadzone na terenie całego kraju. Również w naszym mieście planujemy podjąć działania:
15 października 2016 od godz. 9,,00 14,00 w Rynku rozdawana będzie pozyskana żywność- (gorąca grochówka, pierogi pieczywo, ciasto) młodzież szkolna oraz wolontariusze będą kwestować na ulicach naszego miasta –

Wszystkie pozyskane w ramach Kampanii środki finansowe przekażemy na akcję dofinansowania obiadów w szkolnych stołówkach oraz na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych PCK w Bolesławcu. Wszystkich, którym nieobca jest idea pomocy wzajemnej i działalności społecznej serdecznie zapraszamy.

Z a p r a s z a m y

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.